Úvaha o městě nad Nisou

30 / 04 / 2013

Domnívám se, že je načase, aby Jablonec dostál svému přídomku a byl skutečně nad Nisou. Bylo by hezké odkrýt koryto Nisy v místech autobusového nádraží, kde řeka teče přímo pod čekárnou. Zkulturnit a osadit zelení a lavičkami, aby i čekání na autobus mohlo být příjemné. Část koryta mezi Kamennou a Lipanskou ulicí už revitalizací prošla v minulých letech.

Pravda, v současné době toto místo k odpočinku přímo neláká, a přitom stačí tak málo. Slyším, jak občané volají po parkovacích plochách. Domnívám se ale, že jedna z mála rovných ploch ve městě a navíc podél řeky s výhledem na krásnou budovu muzea a věž radnice je příliš cenná na to, abychom ji zalili asfaltem a nalinkovali bílé čáry parkovacích míst. V původní studii bulváru byly pro parkování vymezeny dva parkovací domy – jeden v proluce za Kamennou ulicí, kterou dnes ukrývá plakátovací plocha a druhý v prostoru mezi ulicí Lipanskou a Luční. Ta místa tam stále jsou.

Stavba bývalé tržnice, která je dnes využívaná jako parkoviště, je statickým oříškem.  Skeletová budova totiž zároveň slouží jako opěrná zeď pro ulici Kamennou i Lipanskou. Její odstranění je problematické a v dnešní době vypjaté finanční situace se nejeví jako to nejnutnější. Není hezká a uvítáme nejen dobré nápady, ale i činy, které to budou umět změnit.

Dovolím si i říci, že v době, kdy například v sousedním Liberci lidé horují proti betonovému centru města, máme my v rukou dárek v podobě šance udržet v Jablonci přírodu – řeku, trávu, stromy. Možná nakonec dobře, že se investoři nehrnou a nestaví tady prázdné kanceláře…

Petr Beitl 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy