Teplárna opět městskou společností

29 / 08 / 2013

Tímto krokem jsme získali stoprocentní rozhodovací pravomoci a převzali odpovědnost za další budoucnost soustavy CZT.

 Vzápětí potom se sešla mimořádná rada města, která je zároveň valnou hromadou společnosti, a schválila nové složení představenstva a dozorčí rady. Schválené složení orgánů je  prozatímní pro přechodné období, o definitivním složení orgánů společnost rozhodne valná hromada po projednání v zastupitelstvu.

Teplárenská společnost i nadále zůstává akciovou společností se stejným IČ i sídlem. Zastupitelé na zářijovém zasedání projednají nové stanovy. Je dobré novou éru teplárenství ve městě začít s novým jménem. A protože bychom rádi, aby se nová městská společnost v budoucnu zabývala problematikou energetiky ve městě komplexně, hledali jsme jiný název, který by činnost společnosti lépe vystihoval. Valná hromada schválila název Jablonecká energetická a. s.

V současné době vedení společnosti provádí důkladnou analýzu a sestavuje finanční plán na období 2013/14. Naším cílem je v příští topné sezóně teplo pro odběratele zlevnit.

Koupili jsme si šanci zklidnit situaci a ochránit občany připojené na CZT před dalším navyšováním ceny tepla. Převzetím společnosti jsme zabránili dalším sporům vedeným proti odpojeným odběratelům a dosáhli jsme ukončení arbitráže, v níž městu hrozila úhrada 85 milionů Kč. Teplárnu jsme koupili proto, abychom soustavu nechali řízeně rozpadnout na menší a efektivnější celky, abychom zabránili dalšímu zdražování a v konečném důsledku snížili cenu za GJ.

Žádný úvěr nebyl na koupi JTR třeba

Město Jablonec nad Nisou prodalo svůj akciový podíl v roce 1998 za 250 milionů korun. V průběhu let město na dividendách vydělalo 78 milionů korun, které tak přibyly do městského rozpočtu. Za akcie nyní město zaplatilo 62,6 milionu korun ze svého rozpočtu. Na účtech společnosti je k dispozici 160 milionů, z nich město zaplatí zbytek kupní ceny. Koupě JTR město nezatížila žádným dalším dluhem.

Musím přiznat, že koupi teplárny bez úvěru, jsme na počátku vyjednávání neplánovali.  Finální řešení financování považuji za obrovský úspěch vyjednávacího týmu. Po dlouhých jednáních se nám podařilo minimalizovat rizika připravované transakce a ušetřit desítky miliónů korun na úrokových nákladech.

Petr Beitl, primátor

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy