Štola - myslíme na budoucnost

01 / 11 / 2012

Právě povodně v letech 1888, 1890 a především 1897 vedly k zakládání vodních družstev a budování systému přehrad v Jizerských horách. Ani tento systém by však nedokázal zachytit přívalové deště, které způsobily povodeň na Frýdlantsku v roce 2010. Hustota zástavby kolem koryta Mšenského potoka, Lužické a Bílé Nisy je naprosto jiná než na počátku dvacátého století, kdy byla přehrada projektována. A právě v zástavbě se  tvoří při bleskové povodni hráze z trosek a následně vznikají  povodňové vlny, které mají devastující účinky.   Ani V Chrastavě,  v Hrádku nad Nisou či ve Frýdlantu si nikdo nemyslel, že by se jich povodeň někdy mohla týkat. Přesto tam voda způsobila nedozírné škody, s jejichž náhradou se města a obce vypořádávají dodnes. Přál bych vám slyšet starosty těchto měst, když spolu diskutujeme kontroverzní reakce obyvatel našeho města.

Před dvěma lety stálo jablonecké zastupitelstvo před otázkou, zda nabídku na výstavbu tohoto díla přijme. Zda přijme dílo, které bude chránit nás, naše děti, vnuky a pravnuky.  Bez nároku na jedinou korunu z městského rozpočtu. Zda využije šanci, kterou naše město na rozdíl od mnoha jiných má, šanci na jednoduché, technické protipovodňové opatření ,  které nebezpečí povodňových škod  a ohrožení lidských životů minimalizuje nebo  úplně vyloučí. Zastupitelstvo tuto šanci přijalo a já podepisuji, že to bylo správné rozhodnutí.

 Na druhou stranu chápu, že vám jako občanům města stavba štoly moc radosti nenadělá. Jako kolem každé stavby je i tady prach, hluk a dopravní omezení. Navíc je tu chvění v důsledku odstřelů a odstřely samotné. Bez odstřelů, odborně trhacích prací, by ale štolu proráželi dvakrát tak dlouho, navíc hluk by byl větší a trvalý. Přišli bychom o dvě, možná o tři letní sezóny na přehradě, takhle se už příští rok hladina přehrady vrátí tam, kde jsme ji zvyklí mít, a stavba zmizí.

Ti z vás, kteří se cítí být stavbou štoly poškozeni, mají možnost se obrátit na právní oddělení radnice o právní radu, eventuálně pomoc. Do konce měsíce listopadu také budeme mít k dispozici posudek nezávislého soudního znalce v oboru trhacích prací, kterého jsme jako město najali, aby posoudil vliv a účinky stavby na okolní zástavbu. Zhotovitel je připraven všechny škody, které prokazatelně vznikly stavbou štoly uhradit.

Těm, které tato problematika skutečně zajímá, doporučuji příslušnou sekci na webových stránkách města nebo třeba knížku Jizerskohorské přehrady od Ladislava Žáka. 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy