Snažíme se napravovat chyby minulosti

22 / 11 / 2012

Beitl: Radnice je symbolem samosprávy města stejně jako primátorská kancelář nebo obřadní síň a zasedací místnosti. Jsou to reprezentativní prostory a to, jakým způsobem se o ně staráme, je pro obyvatele města i turisty určité znamení toho, jak přistupujeme k městskému majetku. Navíc vždy, když lidé navštíví cizí město, zamíří na náměstí a zajímá je, jak vypadá radnice. Měla by být chloubou města, je to vizitka. Osobně považuji stavbu architekta Karla Wintera za velmi vydařenou z hlediska estetického i funkčního, je to symbol města a kulturní památka.

Jakým směrem se při opravách ubíráte?

Beitl: Mým cílem je vrátit radnici její bývalý lesk a styl, odstranit všechny přístavby  a přílepky, které během let uvnitř budovy vznikaly, tak jak se úřednictvo rozrůstalo. Je to ale proces na dlouhou dobu a záleží samozřejmě na financích.

Úprava radnice se dá rozdělit na dva směry, tím jedním je standardní údržba budovy – repase oken, oprava schodiště, nová fasáda. V tom druhém směru jdeme cestou oprav a důstojného udržování interiéru radnice.

Letos v létě bylo ukončeno velké stěhování úředníků nejen v rámci budovy radnice, ale opouštěli jsme dům v Anenské ulici, který také patřil k magistrátu, to souvisí s úsporným trendem, který jsme na radnici nastavili a reorganizací úřadu. Během stěhování byly kanceláře nově vymalovány, byly položeny nové podlahové krytiny a v některých prostorách došlo i na bourání příček. Většinu těchto úprav jsme provedli svépomocí vlastními zaměstnanci nebo pracovníky veřejné služby, bez nichž bychom stěhování tak hladce nezvládli.

Necháváte se inspirovat původními plány architekta Wintera?

Beitl: Jednoznačně. V interiéru se vracíme k původním barvám a dekorům a inspirovali jsme se právě barvami z projektů Karla Wintera. Důkazem obnovy interiéru radnice je například tato kancelář. Kancelář starosty, dnes primátora, včetně sekretariátu byly jediné prostory, které prošly komplexní obnovou již za doby mých předchůdců, my jsme pouze doplnili některé kusy nábytku, jako například stolek a křesla, na kterých sedíme. Ty jsou hodně podobné nábytku na dobových fotografiích. Připravena je také rekonstrukce zasedacích místností, toalet a nezapomínáme ani na zdánlivé detaily, jako je informační systém v budově radnice. Ten vychází z písma architekta Wintera, ale protože v té době se některé znaky, jako například zavináč, nepoužívaly, bylo nutné ho uzpůsobit dnešní době. Snažíme se postupovat systematicky. Jako správci majetku města cítíme povinnost najít každý rok v rozpočtu nějaké finance, které investujeme právě do obnovy radnice. V budoucnu dojde k vybourání kanceláří v severním traktu a otevření chodeb světlu, tak jak bylo v původních plánech. Koncem letošního roku by mělo dojít k přestěhování informačního centra a Městské galerie MY z přízemí radnice do zrekonstruované budovy bývalé fary, dnes domu manželů Scheybalových. Díky tomu se bude moci radnice více otevřít lidem a nabídnout hůře pohyblivým občanům, seniorům a maminkám s dětmi nové bezbariérové a komfortní prostory.  Pro maminky s dětmi chystáme zázemí, které jim zpříjemní cestu na úřad, která s malým dítětem nebývá právě jednoduchá.

Úpravy radnice jsou ale vidět i navenek, mám na mysli jinou barvu oken, nové schodiště…

Radniční okna jsou původní a máme za sebou jejich částečnou obnovu. Okna až na výjimky nebyla v minulosti opravována, pouze docházelo k jejich natírání. Naneštěstí poměrně necitlivě, byla použita nejen odstínově, ale i složením stejná barva, kterou byla v minulosti natřena celá fasáda, což jim rozhodně neprospělo, navíc byla natírána včetně kliček a táhel, čímž se výrazně omezila jejich funkčnost. Původní okna byla světlá  - světle okrová nebo chcete-li vanilková a tento odstín jsme jim s pomocí dotace ministerstva kultury vrátili.

Do oprav vstupu do radnice jsme se pustili letos na sklonku léta, jejich obnova je součástí revitalizace centra města. Schodiště bylo dožilé, žulové kvádry popraskané a chůze po schodech byla už opravdu o zdraví. Byly položeny nové základové pasy, došlo k obnovení betonového podkladu a poškozené kamenné kvádry byly nahrazeny novými z jizerskohorské žuly. Vstup do radnice získá co nevidět opět důstojný ráz.

A fasáda?

V současné době intenzívně hledáme dotační titul, který bychom mohli použít na opravu fasády. Fleky na věži svítí do dáli a na fotkách se musí retušovat, to je ostuda.

 Radnice příští rok oslaví 80 let od svého vzniku, k tomuto výročí bychom jí rádi dali dárek právě v podobě zahájení prací na venkovním plášti. Budova měla původně světle žlutou, spíše pískovou fasádu se žulovými prvky; okna byla hnědá a bílá. Radnice působila velmi elegantně a stylově čistě. Lze jen doufat, že ať už provedenými či plánovanými úpravami a rekonstrukcemi, vrátíme radnici její někdejší krásu.

 

Jan Prokeš

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy