Šance CZT je v řízeném rozpadu

08 / 07 / 2013

Uvědomuji si, že dochází k rozporu při hlasování pro podporu rekonstrukce kotelen, ale není možné, abychom občany a celé město vystavili obrovskému riziku vracení dotačních peněz v důsledku vývoje situace v jedné v blízké budoucnosti městské společnosti.

Kdyby město nepodpořilo žadatele o dotace v rámci IPRM, kteří prošly hodnotícím procesem na městě, došlo by k porušení podmínek výzvy. Kontinuální výzvu na regeneraci bytových domů v rámci IPRM v zóně Žižkův Vrch a okolí schvalovali zastupitelé v únoru 2012. Součástí výzvy byla i aktivita na podporu rekonstrukce technického vybavení domů, tj. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů. Pro znění výzvy a její účel i podmínky tenkrát hlasoval i Pleticha.

"Pokud zastupitelé neschválí projekt, který splnil všechny podmínky stanovené výzvou, bude to považováno za diskriminační přístup a určitě bude následovat hloubková kontrola, která může skončit zastavením financování celého IPRM,“ citovala na zastupitelstvu vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová vyjádření z Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Převzetím 100% kontroly nad JTR a tím i nad soustavou CZT chce vedení města stabilizovat teplárenství v Jablonci. Kupujeme si šanci zklidnit situaci a ochránit občany připojené na CZT před diskriminací vysokou cenou tepla. Nekupujeme JTR, abychom lidem začali bránit v odpojování od soustavy. Kupujeme ji proto, abychom zabránili soudním sporům vedeným proti odpojeným odběratelům. Kupujeme ji proto, abychom soustavu cíleně nechali rozpadnout na menší a efektivnější celky. Kupujeme ji proto, abychom zabránili dalšímu zdražování a v konečném důsledku snížili cenu za GJ.

IPRM Žižkův vrch a okolí – regenerace bytových domů

Zastupitelé schválili dalších 11 žádostí o dotaci v 5. výzvě IPRM (28. 6. 2013)

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy

 • 29 / 10 / 2018

  28. říjen 2018

  Projev primátora Jablonce nad Nisou a poslance Parlamentu ČR Petra Beitla u příležitosti 100. výročí vzniku republiky. 

 • 21 / 08 / 2018

  Projev Petra Beitla k 50. výročí srpnových událostí v roce 1968

  Vážené dámy, vážení pánové,

  před padesáti lety mínus jeden den český národ ulehl ke spánku v zemi, která věřila ve svou suverenitu a ráno se probudil v totalitě. Nikdo si tenkrát, v den mínus jedna, nemyslel, že by to mohlo být možné. Přesto se to stalo a může se to stát znovu, pokud ztratíme svou historickou paměť. Pokud si z mého projevu vezmete alespoň tento fakt, nemluvím tu dnes zbytečně.

 • 04 / 05 / 2018

  Projev k 73. výročí konce 2.světové války

  Projev Petra Beitla, primátora města Jablonec nad Nisou a poslance Parlamentu ČR u Památníků obětí 2. světové války Rýnovicích 4. května 2018.