Referendum

10 / 01 / 2018

1)      Co se stane, pokud referendum bude platné dle všech regulí a vyjde: Ano.

Otázka je: Souhlasíte s tím, aby město Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních a lokálních loterních systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?

  • Žádné kasino okamžitě z města nezmizí. Všechna kasina, která v Jablonci jsou, jsou povolena MF ČR a ve městě fungují v souladu se smlouvou o spolupráci, kterou s městem uzavřela. Její součástí je mimo jiné i povinnost zaplacení kauce, která je vázaná na plnění podmínek daných zásadami. Znění smlouvy i zásad naleznete na webu města v sekci Volby - Referendum
  • Veškeré technické přístroje, automaty či terminály, které v kasinech jsou, mají povolení MF ČR do určitého data, budou tedy do tohoto data stále funkční – aktuální termíny povolení jsou uvedeny na webu mfcr.cz. MF samozřejmě může povolení zrušit dříve.
  • Nedávná zkušenost i v Jablonci ukázala, že místo oficiálních prostor mohou vzniknout, a s největší pravděpodobností se objeví, černé herny. Vždy jsou o krok vpředu před celníky a policií, takže mají vysokou rezistenci proti okamžitému uzavření. Když se na jednom místě zavřou, objeví se na dalším. Toto ostatně vyplývá i z Výroční zprávy o hazardním hraní za rok 2016 zveřejněné Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti na drogy-info.cz. V těchto hernách už je čistě kriminální prostředí. Město má na jejich kontrolu nulový vliv. Městská policie nesmí vstupovat do privátních prostor.

2)      Od ledna 2017 platí nové vyšší zdanění hazardu. Kolik peněz ze zdanění přijde do města v rámci rozpočtového určení daní?

Obecně se daně vybrané podle zákona 187/2016 Sb. rozdělují mezi stát a obce v poměru 35% : 65 % Zatímco v letech 2015 a 2016 byly roční příjmy dle zákona 187/2016 Sb. (dříve 202/1990 Sb.) 13-14 milionů, díky novému zdanění přišlo letos na účet města do konce listopadu 36,3 milionu korun, přičemž z toho 32 milionů je daňový příjem z provozu technických hracích přístrojů, automatů. S ohledem na „daňové příjmy z hazardu“ se uvolňují prostředky na sportovní a kulturní aktivity obyvatel našeho města, především dětí a mládeže, i přímá podpora projektům pomáhajícím lidem se všemi druhy závislosti. V tomto roce vydal Jablonec na tyto projekty v dotačních programech, individuálních dotacích a darech 15,3 milionu korun a dalších 65,7 milionů na financování městských sportovních a kulturních organizací. Celkem tedy 81 milionů.

3)      Co se dá ve městě pořídit za 36 milionů?

Za rok je to třeba nová onkologie v naši nemocnici, zateplená velká základní škola nebo nová školka či školní družina, za čtyři roky je to nový pavilon akutní medicíny naší nemocnice. Nemluvím o investicích do kanalizace a opravách komunikací a chodníků.

4)      Rozhodnutí občanů v referendu je závazné a nevratné. Není tedy možné se k zavedení výherních hracích přístrojů jednoduše vrátit.

5)      Na rozdíl od aktivistů, kteří si mohou hlásat, co chtějí, nejsou města v ČR u v otázce regulace hazardu v legislativně komfortní situaci.  

Například Děčín dostal letos od ÚHOS pokutu 499 tisíc korun za vyhlášku o regulaci sázkových her a loterií, v níž krom jiného reguloval počet videoterminálů. „V každé provozovně nacházející se na místech uvedených v příloze lze provozovat maximálně čtyři výherní hrací přístroje,“ stálo ve vyhlášce.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy