Reakce na tiskové prohlášení zastupitelského klubu ČSSD města Jablonce nad Nisou vydané ve středu 15. 5. 2013

15 / 05 / 2013

Na základě usnesení zastupitelstva byla také ustanovena komise, v níž zasedají zástupci všech politických klubů. Tato komise projednávala všechny důležité kroky tohoto procesu a měla a má přístup ke všem informacím. Následně bylo se všemi kroky seznámeno i zastupitelstvo a postup jednání se vždy řídil jeho usneseními. Na začátku tohoto roku dokonce proběhl seminář, na kterém byli zastupitelé seznámeni jak s právním, tak technickým postupem, ať už šlo o teplárenskou společnost nebo technické řešení budoucnosti soustavy.

Vyjádření zastupitelů ČSSD proto pokládám za zmatečná, protože se neslučují s realitou. To lze velmi lehce dohledat v zápisech z jednání, jak komise pro teplo tak ze zastupitelstva.  Lukáš Pleticha, Otakar Kypta a Pavel Svoboda se pouze nedůstojným způsobem snaží upoutat mediální a politickou pozornost.

Celé prohlášení tak nabírá tragikomický nádech.

Tragický proto, že kromě nesmyslné kritiky nepřináší jablonecká ČSSD pro soustavu CZT žádné řešení.

Komický proto, že přichází právě od těch, kteří měli v minulém volebním období (2006-2010) CZT v Jablonci nad Nisou na starosti.

O. Kypta jako šéf rozvoje města a L. Pleticha jako člen představenstva teplárenské společnosti JTR, a. s. a místostarosta pro finance. V této době oba pánové pro budoucnost soustavy CZT neudělali vůbec nic a mají lví podíl na tom, že dnes máme v Jablonci nejdražší teplo v České republice.

Dále je zde potřeba konstatovat, že Lukáš Pleticha jako šéf městských financí zatížil hospodaření města úvěrem ve výši 250 miliónů korun a z teplárny utratil dalších více jak 30 miliónů dividend.

Splátky dluhu přitom odložil mimo své volební období, takže je splácí dnešní vedení radnice. Pro informaci v letech 2011, 2012 a 2013 bude splaceno 180 milionů korun.

„Lukáši, kdybys nám se svými kolegy z ČSSD nenasekal dluhy, a nevydrancoval teplárenskou společnost, mohli bychom většinový podíl v JTR dávno odkoupit.“

 

Ing. Petr Beitl

primátor Jablonce nad Nisou

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy

 • 29 / 10 / 2018

  28. říjen 2018

  Projev primátora Jablonce nad Nisou a poslance Parlamentu ČR Petra Beitla u příležitosti 100. výročí vzniku republiky. 

 • 21 / 08 / 2018

  Projev Petra Beitla k 50. výročí srpnových událostí v roce 1968

  Vážené dámy, vážení pánové,

  před padesáti lety mínus jeden den český národ ulehl ke spánku v zemi, která věřila ve svou suverenitu a ráno se probudil v totalitě. Nikdo si tenkrát, v den mínus jedna, nemyslel, že by to mohlo být možné. Přesto se to stalo a může se to stát znovu, pokud ztratíme svou historickou paměť. Pokud si z mého projevu vezmete alespoň tento fakt, nemluvím tu dnes zbytečně.

 • 04 / 05 / 2018

  Projev k 73. výročí konce 2.světové války

  Projev Petra Beitla, primátora města Jablonec nad Nisou a poslance Parlamentu ČR u Památníků obětí 2. světové války Rýnovicích 4. května 2018.