Provozovat kasino není snadné

22 / 06 / 2015

Společnost, která žádá o povolení provozování kasina, musí ministerstvu financí prokázat splnění podmínek daných Zákonem o loteriích a jiných podobných hrách č. 202/1990 Sb. Žadatel musí mimo jiné doložit, že má základní kapitál nejméně ve výši 100 milionů korun a že složil jistotu ve výši 20 milionů korun. Původ peněz použitých na složení jistoty je žadatel povinen prokázat (např. souborem daňových přiznání, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí). Žadatel nesmí použít na složení jistoty finanční prostředky z půjček a úvěrů. Nová obecně závazná vyhláška města obsahuje zásady, které provoz kasina ve městě velmi přísně upravují – registrovaný vstup, monitorovací systém – kamery vně i venku provozovny se záznamem min. 60 dní zpětně, pravidla pro venkovní vzhled provozovny. Z výše uvedeného je patrné, že provozování kasina není levnou záležitostí a není možné, aby se kasinem stala jakákoli běžná herna. 

Kam budou chodit hrát sociálně slabí? Nevím. Jsem toho názoru, že by hrát neměli. Ale kdo ví, třeba pojedou do Liberce, tam je heren víc než dost...

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy