Projev primátora na Novoročním koncertu 2017

05 / 01 / 2017

Jablonec nad Nisou je město, které má rozvoj ve svých rukou, městské finance jsou v pořádku, a permanentně pracujeme na rozvojových projektech.

Rok 2016 byl 150. v dějinách našeho města. A město k tomu jubileu dostalo řadu více či méně významných dárků. Z těch hlavních mohu jmenovat zahájení výstavby nové komunikace do Liberce, stavbu nového obchodního centra, zahájení prací na projektech nového terminálu a prodloužení tramvajové tratě.

Pro nás na radnici a pět tisíc jabloneckých domácností byl rok 2016 rokem, kdy byla dokončena revitalizace topné sítě a zahájena nová etapa jabloneckého teplárenství. Tady bych poněkud zpomalil a tomuto tématu se věnoval šířeji.

Cesta od vize přes projekt, výkup většinového podílu ve společnosti a realizaci trvala 4 roky. Na počátku velký technický a legislativní problém v době, kdy bylo město nejvíce zatíženo splácením starých dluhů. Na konci nová moderní teplárenská společnost nabízející dodávku tepla v parametrech třetího tisíciletí.

Vážené dámy a vážení pánové, jako odpovědný primátor našeho města si uvědomuji, že na mých bedrech leží nejenom běžná i mimořádná agenda, ale i prezentace jejich výsledků. Jinak řečeno, musíme se i občas pochválit a poděkovat těm, co si to zaslouží.

Už jsem mnohokrát děkoval za heroický výkon všem, kteří se na projektu podíleli, v čele s mým kolegou Milošem Velem, a oni si to poděkování stokrát zaslouží. Ale právě při přípravě tohoto projevu jsem si zavzpomínal na atmosféru v dozorčí radě společnosti a v zastupitelstvu při schvalování klíčového bodu odkupu většinového podílu společnosti. Bez tohoto kroku, tedy 100% ovládnutí teplárny, bylo totiž vše ostatní pouhou fikcí. A my jsme tenkrát potřebovali minimálně 16 statečných, kteří se nezaleknou odpovědnosti a pro tu transakci zvednou ruce. Podotýkám, že tehdy i dnes žijeme v době, kdy dávat podobná rozhodnutí přezkoumávat k soudu nebylo a není nic neobvyklého.

Takže jsme hledali a nakonec našli 18 statečných ze třiceti, kteří se nebáli latentního vyhrožování, nebáli se ze sebe udělat terče a byli ochotni pro tu transakci, která měla cenovku přes dvě stě miliónů korun, 30. května 2013 zvednout ruku.

Někteří jsou stále členy zastupitelstva, někteří jsou dokonce dnes v hledišti našeho divadla a já bych teď rád přečetl jejich jména a ještě jednou jim vyjádřil velký dík. V abecedním pořádku to tedy jsou:

Caklová Božena, Čeřovský Jiří, Hamplová Jana, Jörg Ivo, Karásek Petr, Němeček Vít, Nováková Taťjana, Paukrtová Soňa, Procházková Marta, Romaňák Martin, Roubíček Petr, Řehoř Marek, Tulpa Petr, Vele Miloš, Vobořil Petr, Vostřák Václav a Žur Pavel.

Děkuji ještě jednou všem jmenovaným.

Vážené dámy a pánové, rád bych zde vyjádřil víru i přesvědčení, že i v příštím roce bude probíhat rozvoj našeho města, že budeme otvírat, řídit i ukončovat další projekty. Věřím, že proto i úředníci radnice a zastupitelé udělají maximum.Děkuji z tohoto místa za spolupráci všem svým kolegům na radnici i vám, kteří různými formami pomáháte zlepšovat náš život.

Do nového roku přeji všem v našem městě dostatek síly, moudrosti, odvahy a úspěchu do dalších malých i velkých projektů. K tomu také nezbytné zdraví a štěstí a bezpečí vám i vašim rodinám! 

 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy