Otevřený dopis primátorovi Liberce ve věci DPMLJ, a.s.

27 / 10 / 2015

Vážený pane primátore,

není to mým standardním postupem, ale vzhledem k současné situaci jsem nucen zvolit formu otevřeného dopisu.

 

Dnes jsem obdržel otevřený dopis adresovaný zaměstnancům DPMU, a.s. Musím konstatovat, že jak obsah dopisu, tak forma jeho prezentace mě osobně i nás jako akcionáře a partnera společnosti velmi znepokojuje. Jsem znepokojen o to více, že skutečnosti uváděné v dopise nebyly řádně projednány a schváleny v orgánech společnosti a zástupci akcionáře statutárního města Jablonec nad Nisou byli o celé akci informováni po její realizaci.

 

Předpokládal jsem, že téma auditu DPMLJlk bude projednáváno na naší společné schůzce 2. listopadu.

 

Velmi důrazně Vás, pane primátore, žádám, aby se město Liberec jako většinový akcionář zasadilo o to, aby k podobným krokům ohrožujícím stabilitu našeho podniku nedocházelo a všichni členové orgánů společnosti respektovali obecná pravidla řízení akciové společnosti.

 

Zástupci města Jablonec nad Nisou cítí zodpovědnost za řádný chod společnosti a vyjadřují silné znepokojení nad současným vývojem a metodami členů představenstva podepsaných pod zmiňovaným dopisem.

 

S pozdravem

Petr Beitl, primátor

Dopis členů představenstva DPMLJ určený zaměstnancům dopravního podniku, na nějž primátor reaguje

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy