Otázka na poslance Beitla: Co se vám pro občany kraje podařilo prosadit?

24 / 09 / 2021


Ve sněmovně se schvalují zákony pro celou zemi nikoli pro jednotlivé kraje. To, co se určitě dotýká i obyvatel našeho kraje jsou zákony týkající se snížení DPH na dodávkách tepla, zrušení superhrubé mzdy, které nechalo občanům přímo peníze v kapse, zákon o pomoci v hmotné nouzi ve smyslu krácení dávek podpory těm, kteří opakovaně páchají vážné přestupky. Jako bývalý primátor dobře znám situace, kdy úředníci i policie stáli bezmocně proti těm, kteří věřili, že jsou na ně všichni krátcí. Tento zákon to zlepší. Po dlouholeté snaze, mnoha diskuzích s poskytovateli sociálních služeb a mnoha, i mých, interpelacích byla schválena novela zákona o sociálních službách. Mimo jiné se podařilo narovnat výše úhrad za stravovací a pobytové služby. To je veliký úspěch pro poskytovatele i seniory, protože už se nemusí na jídle šetřit.  

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy