Obchod s chudobou

10 / 06 / 2014

Město má sociální a bytovou politiku poměrně dobře nastavenou, o potřebné se stará od podpory azylového domu přes ubytovny až po sociální byty pro seniory, nevidomé či jinak zdravotně postižené. Co ale nemáme šanci ovlivnit, je činnost podnikatelů, kteří ve svých domech, leckdy v centru města ubytovávají sociálně slabé a barva pleti nehraje roli. Kdo zaplatí, bydlí.

Spolužití lidí různých etnik, sociálních a příjmových skupin je dnes jedním z největších problémů našeho města. Nutno podotknout, že jde o problém, k jehož řešení nemá město téměř žádné páky. Stále čekáme na potřebné zákony o sociálních dávkách na bydlení, o sběrnách šrotu, o registru přestupků. Tahounem této problematiky na parlamentní úrovni je nyní náš senátor za ODS Jaroslav Zeman. 

Zapojením lidí pobírajících dávky do společnosti prostřednictvím práce pro město je podle mého názoru jednou z cest, jak se vypořádat s problematikou sociálního systému. To, že alespoň část nezaměstnaných a sociálně slabých spoluobčanů chodí pracovat na radnici dobrovolně a každé ráno, považuji za úspěch. Jejich i náš.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy