O čističce a odtržení

15 / 12 / 2011

Fráze „not on my back yard“ (ne na mém dvorku) platí nejen ve staré dobré Anglii kde vznikla, ale i v české kotlině a Kokoníně. Způsoby, jakým je odpor k dění poblíž mého dvorku vyjadřován, mohou být také různé. Když se ale smíchá demagogie, osobní ambice jednotlivců a předvolební kampaň, může být tento koktejl docela smrtící.

Varianty umístění čističky byly zkoumány 3 roky. Nikdo netoužil, komplikovat si projednávání výběrem problémové lokality. Ani investor – SVS, a.s. neměl zájem navyšovat cenu akce tím, že bude technicky nadstandardně řešit dopady na okolní území. Pokud se ale nakonec podařilo získat souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů, bylo splněno zadání. Toto zadání bylo vybudovat v Kokoníně kanalizační síť a napojit ji na odpovídající zařízení. Cena tohoto díla je řádově 150 miliónů korun. Podaří-li se komukoli omuto projektu zabránit, doplatí na to především občané Kokonína.

 

Pokud někdo tvrdí, že zabráněním realizace projektu hájí zájmy občanů, dopouští se hlubokého omylu. Je pouze otázkou času a trpělivosti dozorčích orgánů kdy ignorování řešení této problematiky může na občany dopadnout.   Současné řešení odpadních vod posílá znečištěnou vodu ze stovek  toalet, praček, myček a jiných zdrojů znečištění, oficiálně nebo neoficiálně, přímo do Mohelky. Dále k sousedům do Pulečného, Rychnova a dalším po proudu řeky. Proto čističku skutečně nepokládám pouze za věc občanů Kokonína.

 

Technické řešení není ideální, ale je dobré. Je to dobrá zpráva nejenom pro naprostou většinu ze 1750 obyvatel Kokonína, ale i pro tisíce dalších, kdo žijí na jejich březích.

Podstatou demokracie je to, že pokud se držíme dohodnutých pravidel, řídí se menšina vůlí většiny. A těm pravidlům se říká zákony České republiky. A je třeba potvrdit, že při projednávání tohoto projektu nebyl porušen žádný zákon ani norma a nebyla uplatněna ani žádná výjimka.    

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy