Novoroční projev

03 / 01 / 2018

Vážené dámy, vážení pánové, milí Jablonečané,

naše země má za sebou velmi úspěšný rok. Rok, ve kterém byla na čele ekonomického růstu mezi státy Evropské unie. Rok, kdy rekordně rostla jak česká koruna, tak i mzdy a důchody. Já jsem velmi rád, že to byl i dobrý rok pro naše město, že jsme se ctí ustáli výzvy, které nám ta rychle se měnící doba přinesla.

Vážím si toho, že se nám v zastupitelstvu daří držet zájmy našeho města nad zájmy osobními či skupinovými, důkazem toho je pro mne jak stoprocentní podpora návrhu rozpočtu v uplynulém roce, tak i velmi vysoká podpora schválení nového územního plánu i jiných klíčových hlasování. Poděkování za to patří jak mým kolegům Miloši Velemu, a Lukáši Pletichovi, kteří jmenované materiály připravovali, tak všem kolegům v radě města i všem zastupitelům a úředníkům, kteří se na jejich přípravě podíleli.

Pokud si zde mohu dovolit krátkou rekapitulaci, tak rok 2017 byl pro nás rokem první úspěšné sezóny nové topné soustavy. Rokem, ve kterém byl po deseti letech práce schválen nový územní plán, rokem přípravy projektů prodloužení tramvajové tratě, nového terminálu hromadné dopravy, pavilonu nemocnice i rokem, ve kterém se po více jak desetiletém hledání  podařilo najít místo a byly zahájeny práce na vybudování centra pro nakládání s odpady,  i třeba rokem výrazného nárůstu mezd na naši radnici. A já jsem i tomu rád, a přeji ty peníze, každému úředníkovi, který to s prací pro naše město myslí vážně.

A co nás čeká v roce 2018? Kromě práce na chodu a rozvoji našeho města právě ty klíčové strategické projekty, které už jsem jmenoval. Můžu vám zde sdělit informaci, že do architektonické soutěže na nový terminál nám přišlo celkem devět návrhů a odborná porota z nich bude na začátku února vybírat vítězný návrh. Věřím, že právě tato cesta nám pomůže zatraktivnit centrum města významnou stavbou s architektonickou hodnotou. Na jaře by měla začít stavba nového pavilonu naší nemocnice a před létem by se měla otevřít i dlouho očekávaná rychlostní komunikace mezi Jabloncem a Libercem.

V roce 2018 budeme oslavovat i významné výročí 100 let od založení samostatného státu. Státu, který na své zrození čekal téměř tři sta let od bitvy na Bílé hoře. Státu, ve kterém v téměř padesáti letech z těch sto panovala nesvoboda. Važme si proto stávající demokracie a udělejme vše pro to, abychom ji udrželi. Poučme se od vyspělých států Evropy a vlastní cesty hledejme spíše v jiných oblastech než tam, kde může být demokracie přímo ohrožena.

Příští rok nás čekají také dvoje volby. Hned za dva týdny to budou volby prezidentské a na podzim volby komunální. V uplynulých dnech jsem se setkal s názorem, že v České republice už není poptávka po vizích a demokratických ideálech, ale lidé preferují spíše jednoduchá řešení. Chtěl bych vás z tohoto místa požádat, vraťme se, prosím k těmto principům a jak v těchto, tak v dalších volbách, volte ty, kteří budou lidi sjednocovat ne rozdělovat, volte ty, kteří svou kariérou dokázali, že jsou charakterními vůdčími osobnostmi a dobrými hospodáři.

Vážené dámy a vážení pánové, letos se s Vámi jako představitel našeho města setkávám na prahu nového roku již poosmé. Když se ohlédnu zpět, byla to léta v mnohém nejednoduchá, ale celkově úspěšná. Máme všechny předpoklady k tomu, abychom i roky, které jsou před námi, mohli v budoucnu bilancovat podobně nebo raději ještě lépe. Jsem v tomto směru optimistou a chtěl bych Vás ubezpečit, že za sebe pro to udělám všechno, co bude v mých silách.

Letopočet roku, který dnes začíná končí osmičkou. A jakkoli to nejspíše byla jen souhra okolností, ve 20. století se události, které nás ovlivnily nejvíce, odehrály právě v takových letech.

Nebuďme ale pověrčiví a nevěřme, že nové věci, ať už negativní či pozitivní, nám přinese nějaká vyšší moc nebo prozřetelnost. Snažme se sami, aby se rok 2018 stal rokem naší aktivity, aktivity ve sféře osobní i veřejné, v životě soukromém i v politice, neboť – a to si řekněme nahlas a s jistou odvahou – přes nemalou řadu osobních i společenských problémů, které kolem sebe každý z nás vidíme a cítíme, dnes žijeme v nejlepším období naší země, v jakém jsme kdy žili. A právě v takovém období musíme hledět dopředu a mít sílu a chuť svůj život aktivním způsobem ovlivňovat.

Děkuji vám za to, že jste mi v uplynulých letech dali důvěru abych řídil naše město a přeji nám všem, abychom za rok vzpomínali na nadcházejících 12 měsíců jako na rok, který se vydařil.

Petr Beitl, primátor města

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy