Nová soustava CZT využije stávající výměníky

01 / 02 / 2013

Pro jednotlivé kotelny je počítáno s prostory stávajících výměníků. Zdrojem energie bude i nadále zemní plyn a topit se bude prostřednictvím nových či stávajících horkovodních rozvodů. Tam kde to bude možné a výhodné, je plánována kogenerační technologie vytápění. V těchto zařízeních – motorech na plynový pohon je jako hlavní produkt vyráběna elektřina, která je dodávána do sítě a teplo vzniká jako produkt vedlejší. V podstatě jde o plynovou minielektrárnu. Tato zařízení jsou dnes běžná a používají se v systému CZT např. v Desné. Zařízení jsou dražší, ale cena tepla je dotována příjmem z prodeje elektrické energie.

Počítá se i se samostatnými vchodovými kotelnami tam kde centrální bloková kotelna nemá logiku. Podobně funguje například systém CZT v již zmíněné Desné. Blokové kotelny jsou na rozdíl od vchodových napojené na středotlaký rozvod plynu. A právě tyto rozvody lze dle informací od dodavatele plynu ve městě vybudovat v relativně krátké době. Stávající nízkotlaké rozvody jsou pro odběratele CZT nedostačující. Provoz celé sítě bude zabezpečovat společnost JTR, buď ve stávající struktuře akcionářů (město+MVV) nebo v 100% vlastnictví města.

Celý proces převzetí společnosti je v současné době ve fázi hledání partnera pro poskytnutí finančních prostředků. Město již vypsalo dvě výběrová řízení na poskytovatele úvěru na financování odkupu většinového podílu od společnosti MVV Energie CZ (MVV). Jelikož do obou výběrových řízení se přihlásil vždy pouze jeden uchazeč, nebyla podle zákona o veřejných zakázkách tato výběrová řízení platná a musela být zrušena, aniž by došlo k rozlepení obálky. V současné době hledáme další cesty, jak získat penízeajednáme s ČSOB o možnosti financovat odkup formou odkoupení pohledávky. 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy

 • 29 / 10 / 2018

  28. říjen 2018

  Projev primátora Jablonce nad Nisou a poslance Parlamentu ČR Petra Beitla u příležitosti 100. výročí vzniku republiky. 

 • 21 / 08 / 2018

  Projev Petra Beitla k 50. výročí srpnových událostí v roce 1968

  Vážené dámy, vážení pánové,

  před padesáti lety mínus jeden den český národ ulehl ke spánku v zemi, která věřila ve svou suverenitu a ráno se probudil v totalitě. Nikdo si tenkrát, v den mínus jedna, nemyslel, že by to mohlo být možné. Přesto se to stalo a může se to stát znovu, pokud ztratíme svou historickou paměť. Pokud si z mého projevu vezmete alespoň tento fakt, nemluvím tu dnes zbytečně.

 • 04 / 05 / 2018

  Projev k 73. výročí konce 2.světové války

  Projev Petra Beitla, primátora města Jablonec nad Nisou a poslance Parlamentu ČR u Památníků obětí 2. světové války Rýnovicích 4. května 2018.