Nominační projev na post primátora - ustavující zastupitelstvo 27. 11. 2014

01 / 12 / 2014

Před čtyřmi lety jsem zde stál a mluvil o své vizi. Byla poměrně jednoduchá, i když její splnění jednoduché nebylo. Mluvil jsem o potřebě reagovat na změnu ekonomických podmínek, především pokles městských příjmů a nutnosti splácet staré dluhy. Mluvil jsem o vlaku, který musíme udržet v jízdě, aby dál dobou vezl všechny občany tohoto města. Mluvil jsem o potřebě spolupráce, která musí být základem splnění tohoto cíle.

Dnes mohu s hrdostí konstatovat, že se to podařilo. Podařilo se reorganizovat úřad a chod města, zkonsolidovat městské finance, splatit polovinu městského dluhu. Navíc se i v té těžké době dařilo rozjíždět projekty, které stabilizovaly situaci v mnoha oblastech života ve městě a jsou zárukou jeho další stability.

Děkuji z tohoto místa všem, kteří se odvedené práci v uplynulém volebním období let 2010-2014 podíleli. Kolegům z vedení města, zastupitelům, úředníkům magistrátu i zaměstnancům městských organizací.

Nyní je potřeba prezentovat novou vizi a definovat rizika dalších čtyř let. Vlak jede, trasa je naplánována, ale kolem trati a na trati se objevují nové překážky a problémy. Některé nám nese doba, některé si dokonce způsobujeme nebo můžeme způsobit sami.

To, že jsou městské finance zkonsolidovány, je pravdou, ale není to důvodem ulehnutí na vavříny. Městský dluh - v roce 2010 455 milionů, dnes 237 milionů, v roce 2016 108 milionů, budeme splácet ještě 6 let. Přitom všichni velmi dobře víme v jaké stavu je městský majetek – školy, školky, komunikace, bytové domy. Dobře víme, jaké břemeno jsme si naložili při budování a financování provozu objektů a zařízení, sloužící společenskému životu města. Ve všech oblastech života – kultuře, sportu i v sociální oblasti. Jsme hrdi na to, jak tato zařízení fungují, jak jsou využívána našimi občany, ale prosím, nezapomínejme na to, jaké máme náklady a především příjmy.

S financemi také úzce souvisí nové období čerpání dotací z evropské unie. Tomuto tématu musíme věnovat velkou péči, uvážlivě zvažovat každou budoucí investici. Současně minimalizovat rizika, která nás při proplétání se změtí byrokratických pravidel čekají.

Dalším důležitým strategickým projektem je revitalizace teplárenské sítě. Proces běží. Máme šanci do dvou let odstranit toto téma jak ze scénářů hrozeb, tak ze slovníků budoucích volebních kampaní. Pojďme společně vyslat jasný signál současným i budoucím odběratelům, že za tímto projektem stojíme.

Mluvil jsem o tom, že některé komplikace si způsobujeme sami. Skutečně, vidím, že v tomto sále sedí nejen zastupitelé za naše město, ale i zastupitelé za Liberecký kraj a členové parlamentu České republiky.

Prosím vás, pojďme všichni společně a jednotně na všech úrovních prosazovat zájmy našeho města a současně braňme pravomoci jeho zastupitelstva i zastupitelstev ostatních obcí České republiky. Navzdory tomu, že jsou tyto pravomoci garantovány jak v ústavě, tak v evropské chartě i zákonu o obcích, jsou pod rouškou módních hesel a trendů, neustále ohlodávány, zpochybňovány a dokonce kriminalizovány. Společným znakem těch, kteří na tom mají zásluhy je, že se nepodílejí se na vytváření hodnot v této zemi a nenesou odpovědnost za naše města. O městských financích, o tom co je pro Jablonec dobré, se má plnoprávně rozhodovat na tomto zastupitelstvu, prostřednictvím občany zvolených zástupců. Ne nikde jinde.

A zvolení zástupci musí současně dělat všechno pro to, aby se důvěra mezi radnicí a obyvateli města prohlubovala. K tomu musíme být připraveni na každodenní komunikaci a práci na obousměrném přenosu informací. Je prázdným gestem zveřejňovat jakákoli kvanta, jakýchkoli informací, pokud nebudeme vysvětlovat, nenaučíme občany orientaci v těchto informacích a nepřesvědčíme je o jejich významu pro každodenní život. Pro mě osobně je tento úkol velkou výzvou nadcházejícího období. Pouze tato cesta vede ke konsenzuálním, stabilním a především správným rozhodnutím. Současně tato komunikace neznamená, že dáme na názory nejhlasitějších křiklounů, či skupin hájících své privátní či partikulární zájmy. V zájmu našeho města bude třeba vážit každý názor a každou informaci a nebát se postavit různým tlakům, které se mohou objevit.

Jablonecké zastupitelstvo tvoří 30 občanů našeho města. Do komunálních voleb jsme nastoupili za různé strany, hnutí či myšlenkové proudy. Výsledek voleb nám toto rozdělení ještě zkomplikoval a rozdělil nás na vládnoucí koalici a opozici. Nechtějte, prosím po mně, abych přítomným občanům vysvětloval, co všechny ty pojmy v praxi znamenají, kdo má či nemá mít větší díl práce či odpovědnosti. Pojďme raději udělat všechno pro to, abychom všechny názorové bariéry a hranice mezi námi odstraňovali. Pojďme společně hledat nejlepší řešení pro naše město. Pojďme do toho s pokorou, protože každý z nás bude muset respektovat názor druhých, bude o něm muset přemýšlet a diskutovat. Zkušenosti nám říkají, že ideální řešení neexistují a nejlepším řešením se mnohdy stává to nejméně špatné, které je definovatelné, odpovídá našim zákonům a je především v potřebném čase, místě a financích realizovatelné. Najděme odvahu k těmto řešením a nehleďme na radily, kritiky a rýpaly, kteří vždy přijdou, jsou generály po bitvách a nenesou žádnou odpovědnost.

Věřím, že my všichni jak tu sedíme a složili jsme zastupitelský slib, jsme připraveni tuto odpovědnost unést.

Vážení zastupitelé, vážení občané, milí přátelé,

za týden a den to bude 48 let, co jsem se v našem městě narodil. Stále v něm žiji se svou rodinou, s manželkou zde vychováváme naše tři děti. Mám tohle město rád, chci v něm žít i nadále a jsem připravený pro něj pracovat. Žádám vás tímto o vaši podporu. 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy