Nestavíme hladovou zeď, práce nezaměstnaných má smysl

25 / 03 / 2014

V roce 2012 ústavní soud svým nešťastným rozhodnutím prakticky zrušil institut veřejné služby, který podmínil výplatu podpory v nezaměstnanosti prací pro město a tím zrušil do té doby zavedený systém. Mimochodem v poněkud absurdním odůvodnění uvedl, kromě jiného, že veřejná služba je v rozporu se zákazem nucených prací a právem na zachování lidské důstojnosti.

My jsme proto začali hledat jinou formu, jak nabídnout pomoc lidem bez práce. Po jednáních na krajském úřadu práce jsme se rozhodli ke zřízení výše uvedeného oddělení. V optimálním případě by se na konci roku mohlo o městský majetek starat až 150 pracovníků, kteří byli evidování předtím úřadem práce jako nezaměstnaní. Tito lidé budou mít statut pracovníků veřejně prospěšných prací.

 

Pracovníci veřejně prospěšných prací jsou tedy zaměstnanci magistrátu a na rozdíl do veřejné služby za svou práci dostávají mzdu.  Mzdy těchto lidí jsou hrazeny z rozpočtu města?

V případě pracovníků VPP se jedná převážně o minimální mzdu a peníze na jejich výplatu dostává magistrát z úřadu práce.  Domnívám se, že institut veřejně prospěšných prací je výhodný pro všechny strany. Nabídneme nezaměstnaným jinou šanci, než bezcílně bloumat a vysedávat ve městě. Dáme jim šanci obnovit a udržet pracovní návyky. To znamená ráno vstát, jít do práce, vydělat si peníze, být užitečný a dát životu smysl.

Tím, že organizujeme tyto aktivity, nestavíme pouze „hladovou zeď“, ta práce má smysl a je ve městě vidět. A v neposlední řádě je to výhodné i pro stát – ukazujeme, že je možné, aby lidé, kteří jen obtížně nacházejí uplatnění na trhu práce, byli naší společnosti užiteční.

Rád bych poděkoval ředitelce krajského úřadu práce paní Sadílkové a tajemníkovi našeho magistrátu panu Řeháčkovi, kteří na tom mají hlavní zásluhu.

Jaká bude tedy náplň práce pracovníků VPP?

Budeme je využívat tam, kde bude třeba. Na úklid města, na drobné údržbové práce jak ve městě, tak například ve školkách a školách, domech s pečovatelskou službou nebo přímo na radnici. Každá desetičlenná skupina má svého předáka, který zodpovídá za kvalitu odvedené práce. Oddělení má pak dva koordinátory, kteří na základě požadavků úředníků nebo městských organizací rozhodují o přidělení práce a také vlastního personalistu, což je vzhledem k počtu lidí nutné. Samotný magistrát má 200 zaměstnanců, nové oddělení se 102 funkčními místy je tak díky své velikosti jakýmsi úřadem v úřadě.

Hovoříte o úklidu a údržbě města. Nebude se práce VPP překrývat s prací Technických služeb? TSJ přece také uklízejí město.

Určitě ne. Technické služby budou i nadále provádět odborné i úklidové práce, zimní údržbu i jarní úklid. VPP využijeme jako doplnění tam, kde bude třeba. Práce pro ně je stále dost. Už nyní pracují také na recepcích v domech pro seniory nebo na hřbitově, počítáme s nimi i při úpravách hřiště u rýnovické školy, které se podařilo po dlouhých letech získat do majetku města a může sloužit školním dětem i veřejnosti. Cílem je, aby Jablonec byl čistým, udržovaným městem, kde se bude příjemně žít a kde budou mít i dlouhodobě nezaměstnaní dostanou šanci získat práci.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy