Naším cílem je dostupné bydlení

10 / 08 / 2021

Ceny nemovitostí i nájmy jsou tak vysoké, že i lidé s průměrnými příjmy začínají mít problémy si bydlení dovolit. Ocitáme se v pasti, když ceny nemovitostí a nájmů rostou rychleji než mzdy.

Státní politika příspěvků a dávek na bydlení tomu dává korunu. Získání stavebního povolení trvá roky. Samostatnou kapitolou je sociální bydlení, které by mělo být záchrannou sítí pro ty, kteří z různých důvodů o bydlení přišli a nejsou schopni v rámci stávajících cen nalézt nové. Zde se rýsuje úkol pro samosprávy, ale bohužel zatím pouze úkol bez hmatatelné a systémové podpory ze strany státu. Nový stavební zákon, který bude skutečným řešením, reforma sociálních dávek, podpora vlastnického bydlení, výhodné půjčky, snížení sazby DPH, zkrácené odpisové sazby… To jsou řešení, která povedou k lepší dostupnosti bydlení v naší zemi. 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy