Konec 8-letých gymnázií v kraji?

17 / 04 / 2012

Na posledním zasedání krajského zastupitelstva byl přijat návrh snížit počet žáků nastupujících na osmiletá gymnázia na 5% celkového počtu. Tato informace byla součástí obsáhlého, téměř šedesátistránkového materiálu „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK“. Materiál byl přijat bez větších připomínek zastupitelů. Co však tento krok má znamenat v praxi a jaká byla jeho historie?

Nad problematikou optimalizace středních škol jsme strávili první pololetí loňského roku spoustu hodin, celkem pět jednání zastupitelstva a řadu seminářů. Jedním z hlavních témat bylo rušení osmiletých gymnázií. V návrhu byly čtyři školy a vládnoucí koalici se nepodařilo získat pro tento krok většinu v zastupitelstvu.

Závěrečným usnesením zastupitelstva před prázdninami byla  dohoda o čekání na směrná čísla od ministerstva školství.

Dnes, kdy ministerstvo školství umožnilo zachovat osmiletá gymnázia v kraji v rozmezí 5 – 10% dětí nastupujících ročníků, navrhlo krajské vedení, bez jakéhokoli dalšího konkrétního projednání, snížení  počtu škol na dolní hranici tohoto rozmezí. V praxi to znamená rozsudek smrti hned pro 7 tříd osmiletých gymnázií, místo dříve navrhovaných a neprosaditelných 4 tříd.

 Z hlediska proporcionální zastoupení v jednotlivých regionech, to znamená zrušit osmileté studium v Semilech, v Jilemnici, ve Frýdlantě, jednu třídu osmiletého či šestiletého studia na gymnáziu F. X. Šaldy nebo gymnáziu Jeronýmova. V Jablonci by to znamenalo zrušit osmileté studium v Tanvaldě a neotevírat šestileté studium U Balvanu. Pokud by nedošlo ke změně na Gymnázium F. X. Šaldy nebo Jeronýmova, znamenalo by to utlumení osmiletého studia na gymnáziu v Mimoni.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK, bohužel, ale již nepojednává o tom, co bude dál. Vzniknou na mnohých gymnáziích místo osmiletých čtyřleté obory? Bez toho by totiž tento typ vzdělávání klesl hluboko pod danou 30% hranici a mnohé ze škol by ekonomicky nepřežily. Do krajského školství hlavně gymnaziálního tak tento, původně koncepční, materiál vnáší pouze velkou dávku nejistoty. Je jisté, že „dlouhodobý záměr„ nevydrží v novém zastupitelstvu déle než rok.  

Současné vedení kraje se prostě s ohledem na podzimní volby po dvou letech jednání vyhnulo rozhodnutí v této velmi nepopulární záležitosti a pomyslného černého Petra přenechává svým nástupcům.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy