Je lepší JTR koupit nebo spravovat?

20 / 02 / 2013

Správní rada je 5ti členné těleso rozhodující o chodu společnosti prostou hlasovací většinou. Výjimkou dle akcionářské smlouvy je hlasovaní o navyšování ceny tepla a rozdělování dividend, zde je potřeba většiny čtyř hlasů. Naši členové se již více jak rok (od prosince 2011) snaží přesvědčit zbývající členy představenstva, že jakékoli navyšování ceny tepla se za dnešní situace, kdy máme nejdražší teplo v České republice, rovná poškozování konkurenceschopnosti společnosti. Současně jsme se na valných hromadách usilovali o přesvědčení našeho partnera, aby plán revitalizace systému nespojoval se zrušením klausule o výše uvedené čtyřhlasé rozhodovací většině a tím poškozováním pozice města jako druhého akcionáře. Máme za to, že cílem je především hledat a najít úspory ve společnosti tak, aby zachování stávající ceny nevytvořilo ztrátu. Bohužel jsme však do dnešního dne nenašli společnou řeč.

Stále platí usnesení zastupitelstva z prosince 2011 abychom o odkup akcií usilovali v případě, že se s našim partnerem nedokážeme na revitalizaci systému dohodnout. Již téměř rok probíhá práce na projektu řízeného rozpadu soustavy na blokové kotelny. Tento projekt zadalo naše město. První fáze bude hotova do konce února a předložena orgánům společnosti. Pokud bude mít náš partner zájem o spolupráci na tomto projektu bez dalších podmínek omezujících naše pravomoci, můžeme jít dál společnou cestou.

Bohužel situace je příliš vážná a proto souběžně probíhají i vyjednávání o odkupu většinového podílu akcií, které by městu umožnilo převzít jak řízení společnosti tak plnou zodpovědnost za její fungování.

Obě popisované varianty budoucnosti soustavy před nás kladou řadu otazníků a rizik. Současně jsou podmíněna spoluprací našeho partnera. Bohužel však již dnes čelíme arbitrážní žalobě podanou firmou MVV za poškozování společnosti JTR za strany města na 83,4 miliónů korun. To samozřejmě koncensu v jednáních nenapomáhá a je na zastupitelích, aby potvrdili náš další postup.

Bylo by samozřejmě nejlepším řešením, kdyby MVV přistoupila na náš návrh revitalizace, který předkládáme bez podmínek, a na revitalizaci soustavy byly použity finanční prostředky, které jsou ve společnosti kumulovány. Stejně tak můžeme ve druhém případě  tyto prostředky použít k nákupu 100% podílu.

Zadluženost města v roce 2010, kdy jsme do vedení města vstupovali, činila 450 milionů korun. Za poslední dva roky se nám podařilo snížit  toto zadlužení snížit o více jak 100 milionů korun a v rozpočtu roku 2013 je další snížení o téměř 60 miliónů.

Je skutečně velmi obtížné, řešit tuto strategickou problematiku ve chvíli, kdy příjmy stagnují, náklady rostou a splácíme závazky z minulých volebních období. Nicméně musíme mít přijatelné řešení jak pro našeho partnera MVV, tak pro všechny, kteří jsou na soustavě závislí.

A já věřím, že takové řešení, které nenaruší schopnost našeho města plnit své závazky najdeme.

Petr Beitl, primátor

 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy

 • 29 / 10 / 2018

  28. říjen 2018

  Projev primátora Jablonce nad Nisou a poslance Parlamentu ČR Petra Beitla u příležitosti 100. výročí vzniku republiky. 

 • 21 / 08 / 2018

  Projev Petra Beitla k 50. výročí srpnových událostí v roce 1968

  Vážené dámy, vážení pánové,

  před padesáti lety mínus jeden den český národ ulehl ke spánku v zemi, která věřila ve svou suverenitu a ráno se probudil v totalitě. Nikdo si tenkrát, v den mínus jedna, nemyslel, že by to mohlo být možné. Přesto se to stalo a může se to stát znovu, pokud ztratíme svou historickou paměť. Pokud si z mého projevu vezmete alespoň tento fakt, nemluvím tu dnes zbytečně.

 • 04 / 05 / 2018

  Projev k 73. výročí konce 2.světové války

  Projev Petra Beitla, primátora města Jablonec nad Nisou a poslance Parlamentu ČR u Památníků obětí 2. světové války Rýnovicích 4. května 2018.