Jaký bude osud lesů v Ralsku?

19 / 07 / 2021

K 1. červenci, pár měsíců před volbami, došlo k náhlé a zcela nečekané směně pozemků mezi státními podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky. Byť se jedná o majetkový převod mezi dvěma státními podniky, tak celá tato transakce bohužel vzbuzuje pochybnosti a vážná podezření týkající se věcné, ale i procesní, stránky této transakce.

Z celkového objemu transakce (70 tis. hektarů v tržní hodnotě 15 mld korun) se 27 tisíc hektarů týká právě Ralska, téměř celá tato plocha je otevřena veřejnosti a slouží turismu.

Vládní činitelé uvádějí jako důvod transakce lepší efektivitu hospodaření a obranu před kůrovcem. Jedná se ale především o borové lesy v dobré kondici. Je záhadou proč by se  Vojenské lesy měly zbavovat jedné ze svých nejcennějších oblastí. Navíc celá transakce postrádá finanční analýzu i ocenění. Dokonce proběhla tak rychle, že ředitelé dotčených lesních divizí se o ni dozvěděli měsíc předtím, něž měla nastat.

Jaký bude další osud zubrů a jiné zvěře z ralských lesů? Jak můžou Lesy ČR převzít území, které stále není dočištěno od munice? A jakou roli v tom hraje společnost UNILES z rodiny Agrofert, která má u Lesů ČR obrovské zakázky? Budu se dál ptát odpovědných členů vlády.

 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy