Jak to bylo s vyhláškou o hazardu?

22 / 04 / 2015

Omezení hazardu plánujeme dlouhodobě

V prosinci 2011 zastupitelstvo přijalo obecně závaznou vyhlášku, platnou od 1. 1. 2012, která zakazuje provozování výherních hracích přístrojů, sázkových her, loterií a jiných podobných her specifikovaných § 2 zákonem č. 202/1990 Sb.

Cílem této vyhlášky mělo být vytvoření komfortního prostředí pro regulaci hazardu ve městě vzhledem k tehdy avizovanému přijetí zákona o loteriích. Regulace hazardu a omezení jeho negativního společenského dopadu měla podle navrhovaného zákona umožnit rovný přístup ke všem provozovatelům hazardních her ve smyslu rovné soutěže a oprávněného očekávání. V těchto intencích jsme v Jablonci nastavili tříleté ochranné období, během něhož se měli obchodníci a provozovatelé vypořádat s budoucností po 1. lednu 2015, kdy dojde k dosud největšímu omezení hazardu na území města v jeho historii.

Nulová tolerance není řešením problému

Díky politickým kotrmelcům nová legislativa nepřišla a téma hazardu se vloni stalo součástí účelových kampaní během komunálních voleb, v nichž nebylo místo na diskuzi nad důsledky nulové tolerance hazardu v Jablonci nad Nisou. Osobně se domnívám, že nulová tolerance je pouhé plácnutí do vody. Gesto, které přinese zcela minimální řešení společenských dopadů. Bylo by totiž velmi naivní se domnívat, že hazardní hry jakéhokoli formátu z území města zmizí díky vyhlášce. Nulová tolerance povede k jejímu obcházení, vzniknou nelegální herny, lidé budou vyhledávat hazard na internetu nebo za ním jezdit do sousedních měst, která tak radikální nejsou.

Našim řešením bylo povolit provozování hazardních her pouze těm, kteří splní požadavky pro provoz kasin, tj. ty nejpřísnější požadavky v oboru, včetně evidence a kontroly hráčů. Tyto požadavky splňují v současné době pouze dvě provozovny. Navrhovaná registrace by tedy znamenala pokles z původních 46 heren na dvě. Tím bychom měli toto odvětví pod kontrolou, drželi je zkrátka a dosáhli toho, že z jejich činnosti bude město mít peníze, které dál může použít na omezení škodlivého vlivu na společnost a zejména mladé lidi. A Jaká je smysluplnější prevence než podpora sportovních oddílů, v nichž děti tráví svůj volný čas a ulehčit tak už dost zatíženým peněženkám vás rodičů?

Kde vzít peníze pro sportovní oddíly?

Příjmy z hazardu rozhodně v uplynulých letech nebyly zanedbatelné, jednalo se o více než 20 milionů korun ročně, které v posledních třech letech plynuly do městské pokladny a pomáhaly tak jabloneckým sportovcům nahrazovat výpadek financování ze struktur bývalé ČSTV a Sazky. Nový zákon řešící financování sportu ze státního rozpočtu je totiž také zatím pouze ve fázi příslibu. Zvlášť pro Jablonec, kde působí 49 sportovních oddílů a klubů s více než 9 tisíci členy, což je pětina všech obyvatel, je finanční podpora sportu zásadní téma. Doufali jsme, že tak jako každoročně budeme moci sportovcům pomoci, nicméně v současnosti, kdy se daňové příjmy nenaplňují dle předpokladu, to bude možné pouze za cenu citelných restrikcí.

Proč jsme přišli s novou vyhláškou o hazardu právě teď?

Jen za první čtvrtletí letošního roku jsme pro Jablonec z ministerstva financí obdrželi o 17 milionů korun méně než v roce předchozím a daňové příjmy se pohybují na úrovni roku 2010, kdy byla ekonomika v krizi. S tím nikdo nepočítal, naopak dle předpovědi ministerstva financí vydané na podzim loňského roku mělo dojít k růstu rozpočtových příjmů o 2,5% tj. o 25 milionů korun za rok. Co se stalo, nevíme, odpovědi z ministerstva, pokud vůbec přijdou, jsou mlhavé.

Co bude nyní, když většina zastupitelů návrh nepodpořila?

Pro mě jako pro primátora úkol předstoupit před vás, občany města, s nepříjemným sdělením. V uplynulých čtyřech letech se nám podařilo vypořádat se s dluhovým zatížením Jablonce a uzdravit městskou ekonomiku. Díky úsporným opatřením a uvážlivým výdajům jsme dostali hospodaření města pod kontrolu, a získali opět kredit ekonomicky zdravého města.  Nyní, díky situaci, kterou jsme sami nezavinili a ani nemohli předvídat, nás čeká škrtání v plánovaných výdajích, nikoli uvolňování peněz.

--------------

„Uvědomujeme si nebezpečí gamblerství, které s sebou nese další potíže. S provozovateli heren aktivně komunikujeme a kontrolujeme jejich činnost. Pro město je důležité zachovat právo občanů na klidný a spokojený život a potlačit nežádoucí vlivy v co nejvyšší možné míře“, říká primátor Jablonce Petr Beitl. (Lidové noviny duben 2014)

Budou naši gambleři jezdit k sousedům?

Například v sousedním Liberci vládnoucí Změna pro Liberec před volbami proti hazardu ostře vystupovala z opozičních lavic. Dnes už hazard v Liberci vlastně nevadí. Vedení liberecké radnice dokonce uvažuje o koupi tamního zámku za účelem provozování kasina. V současné době je v Liberci v provozu 86 heren.

Kam šly peníze z hazardu?

V letech 2010 až 2011 plynulo z hazardu v Jablonci do městské pokladny každoročně cca 10,5 milionu korun. V následujících letech se každoroční příjem téměř zdvojnásobil díky jinému systému rozdělování peněz z hazardu, v roce 2013 to bylo 26,3 a v r. 2014 25,5 milionu korun. Rozpočtový výhled na rok 2015 je sestaven již bez příjmů z hazardu.

Finanční prostředky z hazardu byly zapojovány do rozpočtu města také jako příspěvky kulturním a zejména sportovním organizacím na podporu mládeže. Nezanedbatelný je také fakt, že peníze z hazardu umožnily městu z rozpočtu zcela pokrýt výstavbu nové onkologie v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou.  

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy