Jak jsme žili a hospodařili v prvním čtvrtletí tohoto roku

04 / 04 / 2013

Na plánované investice do městského majetku a nové stavby nám počítáme letos s 118 milióny a vytvořili jsme operativní reservu 50 miliónů na nečekané události, kterou, doufejme, v průběhu roku zastupitelstvo rozdělí na opravy městských komunikací, škol a školek.

Potěšitelné je, že se nám stále daří udržovat příspěvky na sport, kulturu a sociální oblast. V tomto roce plánujeme rozdělit téměř 12 miliónů korun na podporu organizací napříč těmito resorty.

Mezi nejdůležitější plánované investiční akce letošního roku patří dokončení zateplení základní školy Liberecká, dostavba onkologického oddělení v nemocnici, kanalizace v Krkonošské ulici a oprava radnice.

Pokud jde o rozpočtový výhled na příští roky, z materiálu připraveného nezávislým ekonomem vyplývá, že finanční kondice města se od roku 2009 výrazně zlepšila. „Nastavený trend úspor a lepší vývoj běžných příjmů než běžných výdajů a splácení dluhů je dobrou vizitkou řízení financí let 2010 až 2012,“ píše ve své analýze zpracovatel rozpočtového výhledu Ing. Luděk Tesař.

Pokud se podaří dodržet rozpočtový výhled:

-       Do roku 2017 město zaplatí 203 milionů korun, zadluženost pak bude 76 milionů korun

-       Po úhradě splátek městu zbude každoročně 45 milionů na další výdaje – opravy, investice, rezervy aj.

Podstatné je udržet pod kontrolou městské dluhy a dosáhnout bezpečného stropu zůstatku dlouhodobých úvěrů, ten je podle ekonoma Tesaře, 250 milionů korun. „Ke konci roku 2012 byla výše nesplacených úvěrů 337 milionů, od r. 2011 se podařilo splatit 110 milionů.

Během prvních měsíců roku se také rozjížděla nová koncepce parkování v centru měst, která by měla pomoci oživit střed Jablonce. Nová koncepce umožňuje tzv. “rychloobrátkové parkování“ na vyhrazených parkovištích, kde je nově parkování na prvních 30 minut zdarma. Reagujeme tím na volání podnikatelů, kteří si stěžovali, že jejich zákazníci mají potíže s parkováním. Pro návštěvníky i obyvatele města bude jistě na parkovištích v centru příjemné stání zdarma o víkendech, dosud ve v sobotu platilo. Úplnou novinkou letoška je vjezd a parkování na Dolním náměstí. Současně došlo v exponovaných místech k ukončení vydávání celodenních parkovacích karet, tak aby tato místa mohla fungovat v rámci výše uvedeného systému. První pozitivní dopady už jsou vidět v horní části ulice Podhorské. Velmi intenzivně pracujeme i na rozšíření parkovacích ploch v oblasti Horního náměstí a autobusového nádraží. Připravujeme i projekty parkovacích domů v ulici 5. května a v Kamenné.

Občany města určitě potěší a během výstavby i potrápí demolice domu Musilových. Výsledkem stavebních prací bude narovnání bulváru 5. května a posléze i humanizace dolní části Lidické ulice. Z města a hlavně od přehrady budou postupně mizet staveniště budující protipovodňovou štolu. Koupací sezóna už letos proběhne, jak jsme zvyklí. Přehrada se na obvyklou úroveň začne dopouštět už s jarním táním. Jestli tedy – vzhledem k vývoji počasí, nenastane spíše doba ledová.

Na závěr si dovolím okomentovat rozmary letošního počasí lehkým bonmotem: „Pokud nám to červenec a srpen nezkazí, tak se ta letošní zima opravdu vydaří.“

S jarním pozdravem Váš primátor Petr Beitl

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy