Co je dezinformace?

27 / 05 / 2024

Nedaleko od nás dnes probíhá válka, a tato válka se k nám přenáší právě cestou dezinformací. Dlouhodobým zájmem Ruska je obnovit sféru svého vlivu a proto je na nás a okolní státy upřena jeho pozornost. Základní názor, který zastáváme jako ODS a zastává ho i Vláda ČR je označení Ruska jako agresora na cizím území a Ukrajiny jako země, která brání své hranice. Z toho vyplývají i naše další pozice.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy