Břízky = sport + relax

21 / 04 / 2014

Unikátní, celoročně využívaný, příměstský sportovní areál pro špičkové sportovce i širokou veřejnost

Sportovní areál Břízky, dnes tvoří přirozené zázemí jak běžcům na lyžích, tak i fotbalistům a tenistů. Pokud se jedná o jeho slabiny, tak je to dopravní dostupnost a technický stav lyžařských tratí, které už nesnesou z hlediska vybavenosti srovnání s moderními středisky tohoto typu ať už u nás v Novém Městě nebo jinde v Evropě. Jeho obrovskou výhodou je blízkost padesátitisícové aglomerace, výhodné klimatické podmínky umožňující pořádání lyžařských závodů i v této zimě a možnost přímého napojení na trasy Jizerské magistrály. I když si biatlonisté i klasičtí lyžaři v posledních letech vybudovali moderní zázemí, jsou před námi úkoly, na které bude nutné spojit síly.

Dopravní obslužnost

Jediný příjezd do areálu je ulicí Průběžnou, která je převážnou část roku velmi exponovaná. U přehrady dochází k střetu aut, chodců, bruslařů a cyklistů. Nevyhovuje ani kapacita záchytných parkovišť při pořádání závodů. Řešením této situace je vybudování nové přístupové cesty, která by byla vedena po západní hraně fotbalových hřišť, nad stávající komunikací. Nová silnice by se na stávající přímo napojila v oblasti bývalé vstupní brány na fotbalový stadion. Toto dopravní řešení by odstranilo jak dvě nebezpečné pravoúhlé zatáčky, tak umožnilo uzavřít příbřežní část stávající komunikace pro motorová vozidla. V další etapě lze tuto příbřežní komunikaci napojit přes louku u Tajvanu a pěší most přes „Cikánskou zátoku“ na stávající stezku kolem přehrady. Tím bychom získali uzavřený okruh kolem celé přehrady a současně by se Průběžná ulice uvolnila pro rezidenty ve sportovním areálu.  

Tratě pro celoroční provoz

Pokud jste měli to štěstí a navštívili běžecký areál v Novém městě na Moravě, víte odkud si vzít příklad. I když naše Břízky, kvůli dostupnosti přenosových vozů nemohou uvažovat o pořádání světových pohárů, ambice na republikové úrovni by tu být měla. To co potřebujeme je rozšíření stávajících tratí jak do šířky, tak do délky a modernizace osvětlení a zasněžování. To se týká jak asfaltové části pro letní tréninky, tak pro části s přírodním povrchem. Dalším cílem je propojení Břízek a výše položeného areálu Kolečko tratí se standartním stoupáním.

A jak na to?

První etapou by měla být práce na projektové dokumentaci ve shodě se všemi sportovními oddíly a podnikatelskými subjekty působícími v této oblasti. Výhodou je, že město disponuje nejen většinou pozemků, nutných k realizaci celého projektu ale i řadou rozvojových studií této oblasti (viz článek Petra Karáska). Dalším podmínkou je spolupráce jak biatlonistů, tak klasických běžců.

Finance musíme hledat jak v rámci Evropských fondů pro nové plánovací období, tak v městském, krajském a státním rozpočtu. Jedině tak se můžeme i do budoucna těšit jak z naší sportovní mládeže, tak na medaile z velkých světových soutěží.

Ing. Petr Beitl

 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy