Bilance uplynulého roku i volebního období

01 / 01 / 2014

Koalice ODS a Domov vstupovala v tomto roce na radnici s vědomím toho, že nás čeká ekonomicky nejhorší období v novodobé historii města. Období, ve kterém začneme splácet zásadní část městského dluhu, a zároveň období, které bude nejchudší z pohledu rozpočtových příjmů města. Současně jsme si uvědomovali neudržitelnou situaci v oblasti teplárenství. Cena tepla v Jablonci se vyšplhala na špičku České republice a na stavební úřad se valila vlna žádostí o odpojení ze soustavy. K tomu nás čekal velký úkol daný zákonem, připravit nový územní plán města. Dokument, který bude ovlivňovat život ve městě v následujících letech. Naše programové prohlášení proto obsahovalo tyto na první pohled jednoduché, ale ve skutečnosti nesmírně složité body.

1) Budeme usilovat o vyvážený rozpočet města, zaměřený především na splácení úvěrů

2) Přijmeme koncepci vytápění města, která odběratelům nabídne konkurenceschopnou cenu tepla, s minimálními možnými ztrátami při distribuci a bude šetrná k životnímu prostředí.

3) Projednáme a schválíme nový územní plán města.

Konkrétnímu postupu jak jsme přistupovali k plnění jednotlivých bodů našeho programu se věnuji v článku uvnitř čísla. V tomto novoročním úvodníku bych chtěl s hrdostí konstatovat, že veškerá rizika roku 2010 se podařila eliminovat a že naše město je stabilizované jak funkčně, tak ekonomicky. Našimi investičními prioritami jsou nemocnice, školství a údržba základní infrastruktury. Velmi si vážím i toho, že se daří udržet rozvoj našeho města včetně podpory spolkového života.

Vážení spoluobčané, je čas investic a je čas splácení dluhů. Vždy je příjemnější pracovat na investicích a rozvoji než na restrikci a šetření. Nicméně, věděli jsme, do čeho jdeme, sami jsme si to vybrali a vy posuďte, jak se nám daří problémy, které před nás postavila doba, řešit. Děkuji všem svým kolegům a spolupracovníkům, kteří se na té práci podíleli a podílejí. Velmi si vážím i toho, že jednání rady města a zastupitelstva probíhají v konstruktivní atmosféře a že naprostá většina zastupitelů věnuje své úsilí především práci ve prospěch města a jeho občanů. Věřte mi, není to ani v regionu, ani v republice obvyklé. O to větší dík patří mým kolegům napříč politickým spektrem.

A do nového roku 2014 přeji vám i vašim rodinám, abyste dokázali najít kousek krásy a štěstí v každém jeho všedním i svátečním dni.S úctou a pozdravem váš primátor Petr Beitl

 

 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy