Glosy

 • 29 / 08 / 2013

  Teplárna opět městskou společností

  Vyřešit teplárenství v Jablonci byl jeden z úkolů, se kterými jsme na radnici vstupovali. Dovolím si říct, že máme za sebou první úspěšný krok. Po rok a půl trvajících jednání se podařilo dosáhnout shody s dnes již bývalým partnerem v teplárenské společnosti a 17. července jsem z rukou předsedy představenstva MVV Energie CZ a. s. Václava Hracha převzal 198 kusů akcií společnosti JTR, a.s.

   

 • 08 / 07 / 2013

  Šance CZT je v řízeném rozpadu

  V červnu 2013 zastupitelé hlasovali o schválení projektů na základě předložených žádostí o poskytnutí dotace na regeneraci bytových domů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Mezi žádostmi bylo i osm na rekonstrukci zdroje tepla. Dá se tedy předpokládat, že   si žadatelé z části za evropské a státní peníze (dotace 40%) vybudují vlastní kotelnu a odpojí se od soustavy CZT. Opoziční zastupitel Lukáš Pleticha před hlasováním vystoupil s tím, že by zastupitelé žádosti neměli podpořit, jelikož se v podstatě jedná o vyslovení podpory rozpadu soustavy centrálního zásobování teplem (CZT), kterou město kupuje. Viděno jednoduchou optikou, má pan Pleticha pravdu. Celá záležitost je ale poněkud složitější.

 • 28 / 06 / 2013

  JTR: fakta a mýty

  Vážení čtenáři, chtěl bych se s vámi podělit o problémy, které řešíme v oblasti centrálního vytápění ve městě. Zároveň chci využít prostor k tomu, abych některé dezinformace uvedl na pravou míru, a následující řádky jsou určeny pro všechny, koho budoucnost teplárenství v Jablonci zajímá.

 • 04 / 06 / 2013

  Otevřený dopis Jindřichu Berounskému

  Vážený pane Jindřichu Berounský,

  nikdy v desetileté historii teplárenství nebylo odpracováno tolik hodin, zapojeno tolik subjektů a na stůl položeno a následně zveřejněno tolik argumentů jako za poslední dva roky. Také nikdy nebylo na stole racionální řešení tohoto vážného problému a nebyl vypracován a schválen projekt revitalizace celé městské sítě CZT.  Pokud jste to doposud nezaznamenal, což je u člena zastupitelstva města podivné, odkazuji vás na webové stránky města. Do vyhledávače (to je takový rámeček s lupou v pravé horní části stránek) zadejte JTR. Garantuji vám, že tam naleznete odpovědi na všechny vaše otazníky a háčky.

 • 15 / 05 / 2013

  Reakce na tiskové prohlášení zastupitelského klubu ČSSD města Jablonce nad Nisou vydané ve středu 15. 5. 2013

  Na úvod musím konstatovat, že řešení stavu centrálního zásobování teplem v Jablonci je komplikovaný problém, který byl již v minulosti politicky zneužíván. Od samého začátku, jsem se proto do řešení této problematiky snažil zapojit všechny politické subjekty v zastupitelstvu. 

 • 30 / 04 / 2013

  Úvaha o městě nad Nisou

  Dá se říci, že spolu s demolicí domu Musilových se otevřely další dveře do prostoru úvah na téma podoba centra města. Média znovu oprášila téma Velkého bulváru jako obchodní tepny města. Myšlenka bulváru, tak jak byla navržena se zástavbou polyfunkčních domů s obchody, garážemi sídly firem a byty, je už dnes pravděpodobně i díky ekonomické krizi překonána. To, co zůstává, je solidní dopravní spojení jednoho konce Jablonce s druhým – široká vozovka s cyklostezkou, chodníky a pásy zeleně. To všechno podél toku řeky, po níž nese naše město jméno. 

 • 04 / 04 / 2013

  Jak jsme žili a hospodařili v prvním čtvrtletí tohoto roku

  První čtvrtletí bývá v Jablonci ve znamení schválení a zveřejnění rozpočtu města. Pro letošní rok máme na příjmové stránce naplánováno 850 miliónů. Z toho (doufejme) přiteče 470 miliónů ve formě daňových výnosů. Běžné provozní výdaje předpokládáme ve výši 670 miliónů. V tom je zahrnuta i splátka městského dluhu 57 miliónů korun. Mimochodem, během prvních dvou let se nám podařilo snížit zadluženost města téměř o čtvrtinu - přesně o 110 miliónů korun. 

 • 19 / 03 / 2013

  Město Jablonec nad Nisou - Revitalizace stávajícího systému CZT

  Zastupitelé schválili na svém březnovém zasedání materiál, který podrobně rozpracovává revitalizaci stávajícího systému soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v Jablonci nad Nisou. Schválený materiál navazuje na dokument „Návrhy variant budoucího zásobování města teplem“, kde byla zpracovaná varianta označena č. 1 – jedná se o revitalizaci stávající soustavy CZT rozdělením na 9 centrálních a 11 objektových kotelen. 

 • 20 / 02 / 2013

  Je lepší JTR koupit nebo spravovat?

  Je potřeba říci, že město dlouhodobě upírá svou pozornost na odpovědnou správu svého podílu akcií v JTR. Tato správa je vykonávána dvěma zástupci města v pětičlenné správní radě a jedním zástupcem v dozorčí radě akciové společnosti JTR. 

 • 01 / 02 / 2013

  Nová soustava CZT využije stávající výměníky

  Zastupitelé v prosinci schválili záměr realizace jedné z variant budoucího zásobování teplem v Jablonci nad Nisou. Zvolená spočívá v řízeném rozpadu soustavy, vybudování devíti samostatných okruhů s dvaceti blokovými kotelnami po městě a postupnou modernizací celé sítě za účelem dosažení konkurenceschopných cen. 

Celkem záznamů:49|◄12345►|
Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy