Zpráva o stavu hazardu v Jablonci a okolí aneb V rámci možností slavíme úspěch

Zpráva o stavu hazardu v Jablonci a okolí aneb V rámci možností slavíme úspěch

14 / 11 / 2016

Zdroj: Jablonecký měsíčník listopad 2016

Letos v březnu byla jabloneckým zastupitelstvem schválena nová vyhlášky regulující počet heren v našem městě. S koncem roku pomalu přichází čas na ohlédnutí a vyhodnocení jejího dopadu. Z původně 47 heren funguje v Jablonci v současné době 9 ve formě kasin a jedné herně dobíhá licence do konce roku. Další dvě kasina dokončují potřebné legislativní a stavební záležitosti. Naplňují se tedy předpoklady, které tvůrci vyhlášky a zastupitelé předpokládali.

Kolem této problematiky se vedou různé diskuze, především na sociálních sítích a jsou v nich podávány, mírně řečeno, zavádějící informace. Pokládal proto za vhodné vyjádřit se k nejčastějším tématům nebo chcete-li mýtům s tím spojeným.

Od 1. ledna 2017 vstoupí v platnost nová právní úprava týkající se regulace hazardu v České republice. Na tento zákon čekáme od roku 2010. Mohu jen konstatovat, že tato právní úprava v mnohém naši vyhlášku opisuje, ale nedává nám žádné nové pravomoci k regulaci. Je evidentní, že jsme zatím v Jablonci předběhli dobu. Důkazem toho je i zájem okolních měst něco podobného zavést. V současné době probíhají diskuze o schválení podobné vyhlášky v Liberci (v současné době 89 heren) a v Tanvaldu (v současné době 6 heren).

Docela chápu, že se vám některé informace v tomto článku mohou zdát na první i druhý pohled podivné nebo nelogické, ale takové mnohdy je i právní prostředí naši republiky. Nám, kteří se touto tématiku zabýváme více jak deset let, už to ani nepřijde.  

Příprava naší vyhlášky trvala od října 2015 do března 2016 a pracovala na ní komise složená ze zástupců většiny politických stran našeho zastupitelstva. Chtěl bych poděkovat všem, kteří obrazně řečeno vyšlapovali novou právní cestu regulace hazardu a snažili se spolupracovat na řešení tohoto problému. I zastupitelům, kteří mají odvahu diskutovat a vybrat to nejméně špatné řešení. O tomto tématu se skutečně nehlasovalo s lehkým srdcem.

 

Zákonný rozdíl mezi kasinem a hernou je v těchto bodech:

  • kasino musí mít licenci ministerstva financí, získání této licence je spojeno s finanční garancí ve výši desítek milionů korun
  • provoz kasina probíhá za zamčenými dveřmi a vstupující osoby musí být kontrolovány
  • vstup je umožněn pouze osobám registrovaným na základě předložení občanského průkazu starším 18 let
  • vnější i vnitřní prostor kasina musí být monitorován kamerovým systémem se záznamem

 Další zpřísňující požadavky uvedené v jablonecké městské vyhlášce:  

  • Zákaz nonstop provozu – povinná zavírací doba
  • Povinná živá hra
  • Zákaz reklamních prvků spojených s hazardem vně objektu
  • Odpovídající interiér
  • Složení kauce garantující dodržování těchto pravidel

 

Obecně řečeno, do těchto provozoven tedy nevstoupí nikdo náhodou (třeba na pivo) a je vyloučen vstup mládeži do 18 let. Současně prostřednictvím registrace hráčů by mohli být vykázání nebo nevpuštěni patologičtí hráči nebo příjemci sociálních dávek – na to je ale potřeba nový zákon.

Stejně tak, by se zákonodárci měli urychleně zabývat regulací sázení po internetu. Nelze se pokrytecky tvářit, že hazard na internetu neexistuje. Toto bohužel z pozice města neovlivníme ani v minimální míře.

Petr Beitl, primátor

Příjmy z loterií a sázkových her do městské pokladny 

období

r. 2013

r. 2014

r. 2015

do 30. 9. 2016

příjem v Kč

26 289 834

25 531 985

13 897 630

8 631 650

 

Na závěr mi dovolte citovat prorektora Vysoké školy obchodní v Praze Pavla Neseta:

„Je naprosto naivní se domnívat, že v případě plošného zákazu hazardu tento problém vymizí a budeme mít šťastnou společnost.“  

 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy