Výročí 25. února 1948 jako varovný signál

Výročí 25. února 1948 jako varovný signál

26 / 02 / 2018

Krátké pietní shromáždění pravicových subjektů v Liberci k 70. výročí komunistického puče 25. 2. 1948. Projev poslance Parlamentu ČR Ing. Petra Beitla:

Vážené dámy, vážení pánové,

sešli jsme se dnes zde abychom vzpomínali na výročí takzvaného Vítězného února, abychom vzpomněli na událost státního převratu, při kterém Klement Gottwald donutil tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše výhružkou zahájení občanské války a ruské vojenské intervence přijmout demisi vládních poslanců demokratických stran a protiústavně jmenovat poslance komunistické a prokomunistické.

Tato událost zahájila dlouhé období komunistického teroru, který má na svědomí stovky životů a tisíce zničených osudů perzekuovaných občanů naší země. 41 let trvalo období totality, které způsobilo ekonomický i morální rozvrat naší země.

Rok co rok jsme si ve dnech smutného výročí opakovali, že nesmíme zapomínat.

Společně jsme se přesvědčovali a věřili jsme, že se dokážeme poučit z vlastních chyb a že se podobné události u nás nemohou opakovat. Mnohokrát jsme varovali jak před všemi ideologiemi, jejichž podstata je líbivá, přesahující jednotlivce, na první pohled dobře a ušlechtile znějící, vystupující ve jménu dobra člověka a pokroku. Varovali jsme i před tím, že stoupenci takových ideologií budou tvrdit, že pro její úspěšnou realizaci lze různé části naší svobody obětovat.

Přesto dnes, 70 let po komunistickém puči, stojíme tváří v tvář situaci, kdy reálně hrozí návrat komunistů do vlády, kdy se opět jedna strana či spíše jednotlivec snaží uzurpovat moc v zemi. Kdy jedna po druhé padají pojistky demokratického systému.

Právě v takové chvíli je našim úkolem oslovovat demokraticky smýšlející lidi a vytvářet organizovaný a akceschopný protitlak proti veškeré demagogii, která se na nás dnes valí. Je potřeba znovu a znovu opakovat, že totalita má dvě tváře. Ta jedna je příznivá, nabízející rychlá a jednoduchá řešení. Přitom zasívá do společnosti závist a nenávist. Přitom současně glorifikuje lídra, jako toho, kdo problémy vyřeší. Ta druhá, skutečná tvář totality, se ukáže po převzetí faktické moci, tak jako tomu bylo v únoru 1948. Následovaly politické procesy, rozsudky smrti, znárodnění, kolektivizace. Ani naši prarodiče si tenkrát v lednu nemysleli, že to může nastat.

Před poslanci našeho parlamentu se brzy objeví historický mezník. Budeme se rozhodovat, zda půjdeme s komunisty a extremisty nebo cestou standartních demokratických zemí. Pevně věřím, že není pozdě na to, aby se většina vyslovila pro druhou možnost. Já pro to udělám vše, co je v mých silách.

Dámy a pánové, komunisté v roce 1948 uspěli i proto, že demokratickým silám chyběl lídr, který by organizoval akceschopný odpor. Vyzývám všechny skutečně demokratické strany v naší zemi, aby se semkly a společně bránily ústavnost a demokracii našeho systému.

Nepodléhejme žádným tlaků a nabídkám, které mají legitimizovat to, co se kolem nás děje. Dlužíme to všem, kteří za naši svobodu bojovali a děláme to také pro naše děti.

 Petr Beitl

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy