Vláda nás staví do role užitečných hlupáků, nouzový stav nepodpořím

Vláda nás staví do role užitečných hlupáků, nouzový stav nepodpořím

21 / 01 / 2021

S respektem ke všem, kteří v rámci svých povinností denně bojují s covidovou infekcí nebo jejími následky, především ke všem zdravotnickým profesím, i při vědomí těžké situace, ve které se naše země nachází, musím konstatovat, že nepodpořím prodloužení nouzového stavu.

Prodloužení nouzového stavu není administrativní úkon, i když se k tomu vláda tak staví. Jedná se o zásadní omezení občanských svobod, které by mělo být řádně vyargumentováno. A pokud trvá celých 176 dní, tak by mělo mít stopu evolučního srozumitelného vývoje, nebo chcete-li  poučení z minulých chyb.

Bohužel nás vláda stále staví do role užitečných hlupáků, ignoruje návrhy opozice a nechce jí umožnit, aby se stala součástí řešení. Příkladem může být dlouho požadovaný systém protiepidemických opatření (PES), který už prodělal více mutací než virus a jeho výstupy jsou dnes ignorovány členy vlády, která ho stvořila. Hlupáky dělá vláda také z podnikatelů a občanů, protože dlouhodobě není schopna plnit sliby, které zmateně dává.

Nechceme pouze řešit příštích 30 dní, chceme naši zemi vyvést jak z epidemiologické, tak z ekonomické krize. Abychom mohli hlasovat pro vládní návrhy, požadujeme:

spravedlivé, předvídatelné a férové kompenzace ve všech postižených odvětvích ekonomiky. Jednou z jednoduchých cest by mohlo být obnovení Antiviru C, tedy odpuštění plateb sociálního a zdravotního pojištění. Ovšem nikoli plošně, ale podle míry zákazu podnikání či dopadu krize. Dalším krokem by mohlo být rychlé schválení zákona o kurzarbeitu.  Ale to by se vládní resorty musely nejprve domluvil mezi sebou. Systémovým krokem je přijetí zákona o odškodnění. Náš návrh leží ve sněmovně.

v oblasti školství očekáváme argumentačně podložený plán (PES školy) na druhé pololetí, jak vrátit děti do škol, s návazností na přijímací zkoušky, maturity a praktické vyučování

pravidelné a přehledné informace o objednávkách vakcín, systému distribuce a průběhu očkování. Jednoduchý a spolehlivý registrační systém. Opět bojujeme o důvěru občanů, právě v této problematice, která nás může z epidemie vyvést.

na minimální a pochopitelnou míru snížit omezování pohybu občanů především v noci a v otevřených sportovních či přírodních areálech. V současné době hlavně na horách. Potřebujeme pravidla, nikoli zákazy.

To je cesta jak se z celé té krize můžeme dostat. A také cesta jak může vláda získat pro své kroky podporu celé poslanecké sněmovny

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy