Vedení města chce převzít odpovědnost za teplo v Jablonci

Vedení města chce převzít odpovědnost za teplo v Jablonci

13 / 09 / 2012

O vyřešení situace teplárenství v Jablonci se snaží současné vedení města samého začátku. Zhruba rok se oba akcionáři Jablonecké teplárenské a realitní, a.s. (JTR) snažili nalézt společné řešení budoucnosti jablonecké soustavy centrálního zásobování teplem (CZT). Řešení výhodné pro občany a vyhovující oběma stranám společnosti se nenašlo. Proto město zahájilo jednání o možném odkupu akcií.

Bylo zpracováno odborné posouzení, zda má systém vytápění budoucnost a zda je možné ho zrevitalizovat tak, aby bylo možné dosáhnout výrazného snížení ceny pro obyvatelstvo. V návaznosti na to byly zpracovány znalecké posudky ocenění jednotlivých podílů a byla zpracována strategie dalšího vývoje společnosti.

Dnešním usnesením zastupitelé odsouhlasili dosavadní postup a umožnili tak další kroky vedoucí ke snížení ceny tepla v Jablonci.

Zastupitelé se shodli na tom, že mají zájem převzít plnou kontrolu nad společností Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. a tím nad teplem ve městě. Rozhodnutí bylo složité a všichni si uvědomovali jeho historický význam.

„Chceme jednoznačně zastavit kolotoč navyšování ceny za teplo v Jablonci, odpojování jednotlivých odběratelů a obnovit důvěru obyvatel Jablonce v centrální zásobování teplem,“ říká primátor Beitl. „Snažíme se ve spolupráci s odborníky najít takové řešení, které umožní občanům města nejen využívat teplo za rozumnou cenu, ale také stát se rovnocennými partnery systému centrálního zásobování teplem,“ dodává Beitl k semináři společnosti Enviros, který mimořádnému jednání zastupitelstva předcházel.

Společnost Enviros měla za úkol navrhnout variantní řešení budoucího zásobování města teplem a řešení soustavy CZT. Zástupci společnosti představili zastupitelům celkem tři způsoby řešení vždy s určením nákladové ceny za teplo a riziky jednotlivých variant. Zároveň apelovali na nutnost rychle jednat s ohledem na vážnost situace. Navržené varianty vesměs obsahují řízený rozpad soustavy a vznik blokových kotelen.

„V současné době se odpojují celé domy i jednotlivé byty, stále ale ve městě existuje řada domácností, které se odpojit nemohou, ať už z důvodu toho, že na to prostě nedosáhnou ekonomicky nebo proto, že nebudou moci využít kapacitu plynu, která začíná být v současné rozvodné síti města nedostatečná. Tato situace je pro obyvatele města v současné chvíli diskriminační. Hlavním úkolem města je postarat se o občany města - odběratele, kteří se od CZT neodpojí,“ říká primátor Beitl. Zastupitelé ve svém usnesení deklarovali, že chtějí garantovat pro všechny dosavadní odběratele dodávku tepla v konkurenceschopných cenách.

Mimořádné zastupitelstvo se neslo ve znamení dlouhé diskuse. Všichni napříč politickým spektrem se shodli na tom, že současnou situaci teplárenství ve městě je třeba řešit. Rozporuplné reakce vyvolala maximální možná cena, kterou je město ochotné za akciový podíl zaplatit.

„Situaci je třeba chápat tak, že si s veškerou zodpovědností vůči občanům kupujeme možnost rozhodovat, kterou jsme dosud, jako menšinový akcionář, neměli. Město trvale cítilo zodpovědnost za stav a vývoj CZT, ale teprve tímto krokem získáme pravomoc s tím skutečně něco udělat,“ říká Beitl.

Zastupitelstvo svým usnesením schválilo záměr statutárního města Jablonec nad Nisou převzít plnou kontrolu nad společností JTR, a. s. odkupem akciového podílu ve výši 65,78%.

V současné době je cena vyjednána tak, že maximální výdaj města by byl 78 milionů korun, které budou hrazeny z nového úvěru. Zbytek kupní ceny v předpokládané výši 155 milionů bude uhrazen z aktiv společnosti JTR, a.s. Primátor byl zastupiteli pověřen pokračovat ve vyjednávání co nejvýhodnějších podmínek pro město a usilovat o snížení kupní ceny akcií JTR, a. s. ve vlastnictví MVV Energie CZ, a. s.

„Celková zadluženost města v roce 2010, kdy jsem přebíral resort, činila 450 milionů korun. Za poslední dva roky se nám podařilo snížit zadlužení města o 100 milionů korun. Z tohoto důvodu se nebojím zatížit město dalším úvěrem. Domnívám se totiž, že jsme jako město schopni dostát svým závazkům a řadě občanů vyřešit dlouhotrvající a palčivý problém,“ vysvětluje financování budoucího odkupu náměstek primátora Miloš Vele. „Celkové zadlužení města se tak během tohoto volebního období sníží o 120 milionů místo plánovaných 200 milionů korun,“ dodává Vele.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy