Svobodu musíme chránit a nešpinit památku obětí politické zvůle minulého režimu

Svobodu musíme chránit a nešpinit památku obětí politické zvůle minulého režimu

04 / 03 / 2019

Na únorovém zasedání jabloneckého zastupitelstva, kde jsem vystoupil jako poslanec Parlamentu České republiky, jsem apeloval na vedení města, aby pozastavili či ukončili jakoukoli finanční podporu Českému svazu bojovníků za svobodu.

Jabloneckou pobočku svazu zakládali dva čestní občané našeho města - generál Karel Mrázek a plukovník Jan Neruda. Oba se aktivně podíleli na bojích v druhé světové válce, oba jsou držiteli státních vyznamenání a oba byli po válce komunistickým režimem perzekuováni. Generál Mrázek byl dokonce vězněn a vyšetřován státní bezpečností. Pana Jana Nerudu jsem osobně znal a předával mu městskou cenu cenu Pro Meritis a titul čestného občana města Jablonec nad Nisou.

Je smutně známou informací, že stávající předseda ČSBS Jaroslav Vodička, předal v loňském roce pamětní medaili svazu do rukou Zdeňka Ondráčka, exponenta komunistické strany, která oběma zmíněným pánům zničila většinu života, a přímého účastníka represí proti demonstrantům na Národní třídě v roce 1989. Toho Zdeňka Ondráčka, jehož nominace na předsedu bezpečnostního výboru sněmovny vyvolala řetězovou vlnu demonstrací, kterých se zúčastnilo statisíce občanů naší země. Vyznamenání takového člověka bychom měli vnímat, a já to tak vnímám, jako urážku památky čestných občanů našeho města. Oba pánové jsou už po smrti a je tedy na nás, abychom stáli na principech, kterým oni zasvětili svůj život.

Druhým důvodem je předseda okresního sdružení ČSBS v Jablonci a člen předsednictva svazu pan František Radkovič. Tento pán byl 22. 1. 2019 prvoinstančně odsouzen na 4 měsíce s odkladem na 1 rok za pomluvy jednoho z učitelů dějepisu gymnázia doktora Randy. Bohužel se však jeho pomluvy v kontextu netýkají jen dotčeného učitele, ale i školy a našeho města. Pan Radkovič opakovaně označuje gymnázium za centrum neonacismu, školu fašistickou a propagující nacismus. Učitele za neonacistu a neohenleinovce. Tyto výroky pronáší i na veřejnosti, a pronášel dokonce i na akcích města, naposledy 28. 10. 2012. Od té doby nedostal mikrofon do ruky.

Pan Radkovič v roce 2015 verbálně obtěžoval i skupinu česko-německých studentů při prohlídce města a po vykázání na ně křičel, ať zavolají gestapo. Dále označoval práce na kulturním projektu  skupin studentů obou škol na jaře 2016 za oslavu narozenin Hitlera.

Tady je potřeba uvést, že ani ředitel školy, ani kolegové, ani Česká školní inspekce neshledala na výuce a přístupu dotčeného učitele nic závadného.

Jablonec nad Nisou má tři partnerská v Německu a nejsilnější partnerství s městem Kaufbeuren slaví letos deset let oficiální spolupráce. Partnerství gymnázií v obou městech trvá více jak dvacet let. Veškeré kroky našeho města až dosud učiněné plně respektují Česko-německou deklaraci z roku 1997 a podporují spolupráci národů v sjednocené Evropě.

Přiznávám, že jsem chování pana Radkoviče dlouhou dobu toleroval. Události posledních dní, viz článek v Haló novinách z 20. 2. 2019 - zde,  však zásadním způsobem změnily pohled na situaci. Máme respektované gymnázium a jeho učitele, máme partnerská města, máme dům Česko-německého porozumění. Město si nyní musí vybrat, na čí stranu se postaví.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy