Rozklad státu v přímém přenosu

Rozklad státu v přímém přenosu

12 / 05 / 2021

Zažil jsem toho v politice hodně, ale informace o tom, jak se dnes rozdělují dotace, překvapí i otrlého. Byla by to vtipná historka, nebýt toho, že se jedná o 8 miliard korun z dotační osy 6-REACT-EU, které byly určeny na snížení dopadů pandemie Covid-19 v našich nemocnicích.

A těch 8 miliard bylo nutné rozdělit mezi zájemce – nemocnice na území České republiky. A bylo to nutné udělat rychle. Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo pro místní rozvoj dala hlavy dohromady a vymyslela jednoduchá kvalifikační kritéria, na která mohly nemocnice napasovat své existující projekty na modernizaci. Splnit ta zhruba dvacetibodová kritéria však bylo pro připravené poměrně jednoduché, potenciálních projektů bylo hodně a proto bylo potřeba vymyslet další kritérium. A tím se stal čas podání žádosti nebo chcete-li pořadí podání. Ano čtete správně!

V žádostech o stovky miliónů korun (horní hranice žádosti byla půl miliardy) rozhodovala nikoli kvalita projektu a jeho pozice v rámci strategicky plánované péče v naší zemi (takové plány skutečně existují) ale rychlost podání.

Šokovaní ředitelé nemocnic se opakovaně ujišťovali na ministerstvu, zda je tomu opravdu tak. Odpověď vrchního ministerského rady mám k dispozici a volně z ní cituji:

- Je nutné se zaregistrovat první den a zároveň v danou hodinu tj. 14.00 (rozhodující může být nejen vteřinové podání, ale i mikrosekundové)

- POZOR! Pokud budete klikat v 13:59 systém Vám pošle hlášení, že není možné žádost podat, než toto vyřešíte, ztratíte vteřinu a projekt nepodáte včas. Začít tedy přesně ve 14.00. Doporučuji secvičit postřeh a rychlost u časomíry, která je vázána na světový čas a trénovat dvojklik.

- Zcela rozhodujícím faktorem bude zahájení času klikání ve 14:00 a rychlost dvojkliku, např. oproti technickým parametrům

Finální objem žádostí nakonec dosáhl 19 miliard korun, tedy více jak polovina žadatelů v klikací soutěži o stovky milionů korun neuspěla.

Takto hodnocená soutěž nemá v historii dotací EU obdoby. Některé kraje tak neuspěly ani s jedním projektem, naopak třeba Vinohradská nemocnice, kde je ředitelem současný ministr zdravotnictví, uspěla se všemi projekty. Úspěšné byly i nemocnice řízené jeho náměstky.

Koalice SPOLU nevyslyšela výzvu k trénování dvojkliku, ale okamžitě iniciovala svolání mimořádné schůze sněmovny, na které budeme žádat zrušení této pseudosoutěže a vyvození odpovědnosti.

 O přidělení dotačních peněz musí rozhodovat kvalita projektů.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy