Rozhovor o budoucnosti JTR pro Jablonecký měsíčník

Rozhovor o budoucnosti JTR pro Jablonecký měsíčník

31 / 10 / 2012

Zdroj: Jablonecký měsíčník

Situace s teplárenstvím v Jablonci nad Nisou má naději na vyřešení. Město odsouhlasilo záměr společnost JTR, která provozuje teplárnu a celý rozvodný systém ve městě, odkoupit. Celá transakce má stát 75 milionů a mělo by k ní dojít ještě do konce tohoto roku.

 

Pane primátore, co máte v plánu dál, když se podaří převzít kontrolu nad společností JTR? Jste připraveni snížit cenu tepla v Jablonci?

Po převzetí společnosti plánujeme rozpuštění zisku JTR do ceny tepla, což povede ke snížení jednotkových cen. Další úspory vidím i ve změně řízení společnosti.

Abychom dosáhli výrazného snížení ceny za teplo, nestačí jen získat většinový akciový podíl, je nutné přistoupit k technickému řešení celé soustavy centrálního zásobování teplem (CZT). Už když jsme začali hovořit o převzetí společnosti, bylo nám jasné, že musíme vědět, co se dá se soustavou dále dělat. U firmy  ENVIROS, s.r.o. jsme zadali zpracování návrhů variant technického řešení. Tato poradenská společnost se již v minulosti podílela na vyhotovení územní energetické koncepce a je s problematikou v Jablonci seznámena.  Soustava CZT v Jablonci trpí nejen velkými ztrátami, ale i odpojováním odběratelů, což ohrožuje její technické fungování. Pro laika se nabízí relativně snadné pasívní řešení – nechat soustavu samovolně rozpadnout. To ale není možné, protože jednak ne každý má možnost si pořídit vlastní kotel a jednak ve městě již není kapacitně dostačující nízkotlaký rozvod plynu.

Ale řešení, které máte vy, počítá s plynem jako se zdrojem energie také?  Uvažovali jste i o alternativních způsobech vytápění?

Ano, ale pro naše řešení je potřeba plyn ve středotlakých sítích a ty dokážeme za přijatelných podmínek dostat do uzlových míst, kde plánujeme blokové kotelny. Alternativní způsoby vytápění nic neřeší, protože narazíme na předpisy o ochraně ovzduší (uhlí), omezená dostupnost (biomasa)nebo na vysoké ceny jak technologií tak provozních nákladů (elektrická energie, solární energie, tepelná čerpadla).

Jaké jsou tedy ony varianty řešení?

Jsou celkem tři. Základní varianta využívá stávajících horkovodů a předpokládá částečný rozpad soustavy na 9 centrálních kotelen vybudovaných v existujících výměníkových stanicích, na které budou napojeni odběratelé v jejich blízkosti. Pro ostatní odběratele bude zřízeno 11 tzv. objektových kotelen.

Další dvě varianty pracují s jinými počty centrálních a objektových kotelen. Tyto varianty nabízejí operativní řešení vzhledem k počtu odběratelů a možnostem plynových přípojek. Technicky jsou složitější a proto i dražší. Pro pořádek je uvedu také.

Varianta 2 počítá s úplnou decentralizací současné soustavy na jednotlivé domovní kotelny. Centrální zdroj by byl vybudovaný pouze ve středu města, abychom zabránili překročení imisních limitů prachu a oxidu dusíku. V tomto případě by vzniklo 195 domovních kotelen a 4 blokové kotelny v centru.

Varianta 3 je takovým kompromisem obou předchozích řešení. V této variantě je navrženo 7 centrálních kotelen ve stávajících výměnících, dalších 11 kotelen blokových pro ty odběratele, kteří nejsou v blízkosti centrálních kotelen. Pak je tu oblast Mšena, kde by došlo k úplnému rozpadu sítě a vzniku 75 malých domovních kotelen.  Tato varianta by byla asi organizačně nejkomplikovanější, vyžaduje totiž značnou míru pochopení a spolupráce od občanů a výrazně by ovlivnila dopravu ve městě.

Náklady na modernizaci celého systému jsou dle studie řádově 450-650 miliónů korun - dle ceny přívodů plynu a použitých technologií vytápění. Tato částka by měla být hrazena dílem z dotací a dílem z úvěru. Příprava a financování projektu by měla probíhat v rámci a.s. JTR, mimo rozpočet města.

Jak dlouho by realizace zmíněných řešení trvala a kolik by pak za teplo Jablonečané zaplatili?

K realizaci všech tří variant, které jsem uvedl, by mělo dojít v zhruba tříletém období po převzetí společnosti. Plánované ceny za teplo jsou ve všech variantách odvozené od ceny technického řešení a ani v jedné ze tří variant nepočítají se ziskem pro město. Není naším cílem generovat zisk. Cena za teplo v 1. variantě centrálních a blokových kotelen, která se jeví jako nejschůdnější by byla 555 Kč s DPH. Cena za teplo ve variantě domovních kotelen a centrálního vytápění středu města se pohybuje kolem 600 korun. Třetí varianta, která je kompromisem prvních dvou a zároveň má specifické řešení pro obyvatele Mšena, kalkuluje GJ za cca 580 korun.

V jaké fázi je proces odkupu většinového podílu akcií teď?

Ve společnosti JTR, a.s. nyní dochází k posouzení ekonomického stavu společnosti, tzv. procesu Due Diligence. Dosud byla společnost vždy prověřována jen z účetního hlediska prostřednictvím auditora. Komplexní zpráva o ekonomickém a právním stavu nikdy pro město zpracována nebyla. Máme již k dispozici dílčí výstupy z tohoto šetření a seznamujeme se se stavem společnosti. Současně pracujeme na nejdůležitějším dokumentu, kterým je smlouva o prodeji akcií. Nepříznivá zpráva přišla z oddělení veřejných zakázek. Do výběrového řízení o poskytnutí 100 milionového úvěru na nákup většinového podílu se přihlásil pouze jeden zájemce a dle nového zákona jsme toto řízení museli zrušit. V současné době je vypsáno nové řízení a intenzivně komunikujeme s potencionálními partnery. Celý tento proces je mimořádně složitý a náročný, především s ohledem na možná rizika, ale pokud chceme udržet řešení ve svých rukou, musíme touto trnitou cestou projít. 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy