Referendum a co dál?

Referendum a co dál?

10 / 01 / 2018

Místní referendum o zákazu výherních hracích přístrojů v kasinech v Jablonci nad Nisou se uskuteční souběžně s I. kolem volby prezidenta, tj. v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Otázka referenda:

„Souhlasíte s tím, aby město Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních a lokálních loterních systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?“

Hazard patří k historicky k nejstarším neřestem lidstva. Spolu s prostitucí, alkoholem a jinými návykovými látkami.  V celé historii lidstva, je také tématem pro jeho příznivce (ti jsou většinou potichu) a jeho odpůrce (ti jsou naopak velmi hlasití). V novodobé historii představuje téma pro ty, kteří se této neřesti snaží dát pravidla a řád na straně jedné a pro ty, kteří věří, že se tyto problémy dají vyřešit zákazy a prohibicemi na straně druhé.

Mnohokrát už k zákazu došlo, a přece si vždy organizátoři hazardu a zájemci o hru k sobě najdou cestu. Obecně lze s jistotou říci, že tam, kde jsou zakázány legální herny s pevně danými pravidly, nastupují černé herny s čistě kriminálním prostředím. Riziko jejich provozování vyvažuje vysoký zisk daný absencí pravidel a nulovým daňovým zatížením. V těchto hernách je riziko pro ty, kteří se o hru zajímají nebo ji dokonce propadli, nejvyšší.

Oceňuji práci, kterou organizátoři referenda museli vynaložit na shromáždění potřebného počtu podpisů. Cením si i snahy občanů podílet se na ovlivňování kvality života v našem městě, nicméně problém není zdaleka tak jednoduchý a jednobarevný, jak je v doprovodných komentářích podáváno.

Navíc mě velmi mrzí míra pokrytectví s jakou organizátoři k problému přistupují. Je poměrně evidentní, že návrhem rušení výherních automatů míří k celkové likvidaci heren v našem městě, tedy k hazardní prohibici se všemi negativními důkazy. Svědčí o tom i heslo kampaně – Jablonec bez hazardu. Nebo si někdo dokážete představit město bez hazardu s ruletou, Black Jackem a jinými takzvaně živými hazardními hrami? Proč tomu tak je? Dle mého názoru neumí nebo nechtějí čelit argumentům těch, kteří argumentují s negativními zkušenostmi měst, kde prohibici zavedli. Navíc tou podivnou formulací zavádějí budoucí reprezentaci města do slepé a nebezpečné právní uličky. Skutečně budoucí reprezentaci, nikoli toto vedení města, jehož mandát končí na podzim. Setrvačnost povolení hazardních her se totiž počítá na roky.

Hazardní prohibice nebo účinná regulace? Špatné řešení nebo umění možného?

Důležitým faktem je, že herním provozovnám typu kasino vydává povolení a licenci stát, tedy Ministerstvo financí. Města a obce mají možnost pouze říci, zda tyto provozovny na svém území chtějí či nechtějí, případně za jakých podmínek. A tyto podmínky musí odpovídat pravidlům rovné soutěže, tak jako v jiných druzích podnikání. Regulovat hazard a vyhovět zákonným požadavkům je potom právním oříškem, na kterém si vylámala zuby mnohá města.

V roce 2015 se v jabloneckém zastupitelstvu podařilo přijmout průlomovou vyhlášku, které snížila počet heren ve městě ze 47 na 11 a výrazným způsobem zpřísnila podmínky jejich provozování. V Jablonci od té doby může hazard probíhat jenom v hernách majících zákonný režim kasina. Hra probíhá za zamčenými dveřmi a každý hráč se musí při vstupu zaregistrovat. Dále byla zrušena praxe non-stop provozů a zavedena povinná noční zavírací doba. Jedná se o jednu z nejtvrdších regulačních vyhlášek v naši zemi, kterou opisují další města včetně velkých částí Prahy. Na podzim 2017 už jedno z jabloneckých kasin ukončilo činnost. Aktuální stav je tedy 10 provozoven.  

Čert nikdy nespí

Ten, kdo bude chtít hrát si tedy svoji příležitost najde. Především na internetu, kde je hraní stále snazší, a dále v černých hernách, v sousedním Liberci nebo v oficiálních sportovních a jiných sázkách.

Jde také o peníze

Dalším pragmatickým argumentem je, že provozování hazardních her přináší do rozpočtů měst nemalé prostředky, které lze využít. Využíváme je na podporu kultury, sportu a vzdělávání, tedy na primární prevenci proti všem závislostem. Pokud příjmy skončí, skončí, či se významně sníží také tato podpora, ovšem hazard a další problémy v našem městě budou pokračovat, jenom budou pod povrchem v černých hernách a na plátýnkách v zadních místnostech restaurací.

Slyšel jsem i názor, že si budoucí politická reprezentace poradí, že si nedovolí tyto příspěvky snížit. I to je možné. Bohužel si pro peníze můžou jít pouze do investiční části našeho rozpočtu. Tam, kde jsou prostředky na údržbu a rozvoj našeho města. Na opravy škol a školek, na nemocnici na nové chodníky a komunikace. Můžete si sami vybrat co je pro vás horší možnost.

Investiční rozpočet našeho města se pohybuje kolem 140 milionů korun. Pro představu, příjmy z hazardních her letos pokryjí zhruba čtvrtinu tohoto rozpočtu. Úroveň stávající údržby se tedy v takovém případě tímto poměrem sníží.

Hazard musí v první řadě regulovat stát

Já pro tu pokryteckou prohibici v referendu hlasovat nebudu.Už z toho důvodu, že jsem za naše město zodpovědný a tímto opouštíme komfortní právní prostředí, v němž jsem se Jablonec snažil držet. Veškeré do této doby vydané vyhlášky byly konzultovány s dozorujícími orgány Ministerstva vnitra. Výsledek referenda a další následně vyvolané kroky proti provozovatelům nás může zavést  mimo tuto právně komfortní zónu. Jaký je racionální přínos tohoto experimentu? Já ho pojmenovat neumím, to nechám na vás.

Pokud se má hazard v rámci České republiky regulovat, je nutné změnit pravidla daná zákonem. Stát a legislativa této země určuje hazardní politiku i pro nás, města a obce, a v tomto světle je aktivita sdružení Jablonec bez hazardu v našem městě pouze populistickým krokem a jistou formou předvolební kampaně. Těm, kteří jsou na hraní závislí, zrušení automatů v jabloneckých kasinech nepomůže, nelžeme si do kapsy.

To, co vám mohu slíbit, je, že se jako poslanec zasadím tam, kde to bude možné za skutečnou regulaci hazardního odvětví, především uzákonit tato pravidla:

-          Umožnit obcím, aby mohly stanovit počet heren a jejich umístění na svém území. Budoucí provozovatelé by se potom mohli vybírat například na základě výběrového řízení.

-          Vstupy do všech heren podrobit povinné registraci, tak jak je tomu v jabloneckých kasinech. Konečně zprovoznit také registr gamblerů a k tomu registr osob pobírajících sociální dávky. Těmto osobám vstup do heren zakázat.

 Co by vás mělo zajímat

Názor RNDr. Michala Hrona, libereckého zastupitele

Zeptali jsme se... na téma referendum s Petrem Beitlem

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy