Otevřený dopis občanům města

Otevřený dopis občanům města

10 / 02 / 2012

Reakce na výzvu k bojkotu referenda Kokonín

V Jablonci nad Nisou 10. 2. 2012

Vážení občané,

trochu mě překvapuje postup některých občanů žijících v Kokoníně a hlavně zmocněnce přípravného výboru pana Josefa Šikoly v otázce místního referenda o vzniku samostatné obce Kokonín. Pan Josef Šikola mj. reprezentuje ty, kteří nechtějí na území Kokonína čistírnu odpadních vod v navržené lokalitě a toto nechtění zcela účelově spojil s otázkou o osamostatnění části obce, již před lety vznesenou a zodpovězenou.

Co se týká umístění čistírny odpadních vod, její lokalizace byla velmi pečlivě zvažována a práce na projektech trvaly 4 roky. Jiné řešení než to nabízené SVS, prostě není. Investici ve výši zhruba 100 milionů korun, která vyřeší odkanalizování této části města a je nám nabízena z peněz SVS, není rozumné odmítat. Jiné obce v našem regionu i v celé republice čekají na tyto finance dlouhá léta a mnohdy zbytečně, kanalizaci jsou nuceny řešit ze svých zdrojů a zadlužují se na desítky let.

Zákon o referendu, jak už bylo mnohokrát řečeno a posléze i potvrzeno krajským soudem, referendum o těchto dvou otázkách najednou neumožňuje, neboť na území části obce je možné uspořádat pouze referendum o jejím oddělení a vzniku samostatné obce.

Pan Šikola byl jako zmocněnec přípravného výboru již po předání návrhu na uspořádání referenda na MěÚ v Jablonci nad Nisou v listopadu loňského roku upozorněn, že ze zákona o obcích není možné pořádat referendum v Kokoníně o těchto dvou otázkách najednou a že pokud by chtěl prosadit do referenda i otázku čističky, musí k žádosti doložit podpisy 10% obyvatel celého Jablonce n.N.

Pan Šikola byl též seznámen s tím, že návrh na konání referenda o odtržení zákonná kritéria splňuje a proto bude předložen zastupitelům.

Přípravný výbor v Kokoníně nenavrhl žádný konkrétní termín konání referenda, pouze navrhl, aby bylo v dubnu mj. s ohledem na schválení rozpočtu města Jablonec n.N. Protože referendum není podmíněno schválením rozpočtu města, byl pan Šikola osloven tajemníkem městského úřadu s návrhem na konání referenda 19. února 2012. Tento termín byl navržen i s ohledem na jarní prázdniny a neděle byla zvolena z důvodu co nejmenších komplikací pro pracující.

Dřívější termín byl navržen proto, že v případě rozhodnutí o vzniku samostatné obce Kokonín je ze zákona o obcích třeba do konce června předložit věc ke schválení krajskému úřadu, tak aby nová obec mohla vzniknout k 1. lednu 2013. Před podáním návrhu je třeba detailně dořešit řadu záležitostí nové obce včetně poměrně komplikovaného dělení majetku a dluhů.

Pan Šikola k tomuto termínu konání referenda neměl žádné námitky ani připomínky a nevyjádřil je ani na jednání zastupitelstva města 14. prosince, kterého se účastnil a kde zastupitelé na základě návrhu přípravného výboru jednomyslně odhlasovali konání referenda o otázce: "Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?" a vyhlásili konání referenda na19. února 2012.

Ačkoli dosud bez připomínek, rozhodl se pan Šikola usnesení zastupitelstva rozporovat u Krajského soudu v Ústí nad Labem a když soud jeho návrh zamítl a dal za pravdu postupu města, podal další stížnost a to k Ústavnímu soudu.

Pan Šikola se chce za každou cenu domoci svého, navzdory svému předchozímu postupu a tomu, že to byl přípravný výbor, kdo požadoval oddělení Kokonína od Jablonce a konání referenda.

Vyzýváním k bojkotu referenda na webových stránkách občanského sdružení Kokonín není podle mého názoru logické vzhledem k předchozím požadavkům a je v rozporu s právem Kokonínských rozhodnout o budoucnosti správy území, na kterém žijí.

Při zesílení takovéhoto tlaku by takové jednání mohlo být i kvalifikováno jako maření přípravy a průběhu voleb a referenda (dle § 351 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).

Apeluji na Vás, rozumné a zodpovědné občany městské části Kokonín. Přijďte v neděli 19. února 2012 a vyjádřete v referendu svou svobodnou vůli a svůj názor na oddělení Kokonína od Jablonce n.N. Referendum tak řádně proběhne; bylo by nehospodárné vyhodit náklady na jeho konání, které městskou pokladnu budou stát až 80 tisíc korun.

Petr Beitl
starosta města

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy