O reformě státních financí

O reformě státních financí

01 / 05 / 2023

Reforma státních financí byla a je jedním z nejdůležitějších bodů této vlády. Zasahuje totiž všechny oblasti našeho života. Hlavními tématy loňského roku se však staly energetická krize a válka na Ukrajině, proto reforma přichází na řadu až nyní.

Zatím se v mediálním prostoru diskutuje o jednotlivých bodech, jako je zvýšení věku do důchodu, daň z nemovitostí nebo zdanění OSVČ. Až vláda plán reforem skutečně vyhlásí, bude to skutečně znamenat řadu nepopulárních opatření, která opozice opět využije ke zpochybňování a lacinému populismu. Uvědomte si, prosím, kdo nese odpovědnost a kdo skutečně řeší problémy.

Současná vláda stojí před úkolem, k němuž politici nenašli odvahu deset let. Je potřeba začít šetřit, snižovat výdaje. A také je potřeba zvýšit příjmy státu, tedy výběr daní. Národní ekonomická rada vlády (NERV), odborníci z různých odvětví ekonomiky, předložila vládě více jak šedesát návrhů, jak zlepšit státní hospodaření.

A vláda musí nalézt shodu. Současnou vládu tvoří pět různých stran. Představy každé z nich mohou být, a dokonce jsou, i protichůdné, jelikož reflektují politické nastavení každé z nich. V rámci politických programů a principů existují témata shodná, kontroverzní a také červené linie, které jsou nepřekročitelné. Pokud se členové vlády, chtějí chovat zodpovědně, musí najít kompromis, který vyvede naši zemi z rozpočtové a dluhové krize. Čím menší kompromis, tím účinnější řešení.

 A je třeba si přiznat, že po letech rozhazování neexistuje bezbolestné řešení. Reforma dopadne na každého. Chceme-li si zachovat životní standardy, musíme změnit naše návyky, utáhnout opasky nebo více zabrat. A vláda by měla jít v systémových úsporách příkladem.

Pro ODS jsou zmíněnou nepřekročitelnou linií přímé daně. Nechceme zvedat daňové zatížení práce především u fyzických osob. Do voleb jsme šli s tím, že daně zvyšovat nebudeme. Proto hledáme takové postupy, aby se celková daňová kvóta, tj. součet všech daní, nenavyšovala. Optimalizace, bude ale nutná. Prostor vidíme v nepřímých daních, např. ve zvýšení spotřebních daní nebo změně sazeb DPH. 

Dalším nepřekročitelným principem je pro ODS skutečná mezigenerační solidarita. To znamená, že nároky reformy musí být rozděleny napříč sociálními i věkovými skupinami. Důležité je dosáhnout oboustranného sociálního smíru. Je to nevyhnutelné, pokud chceme ozdravit veřejné finance a nastartovat ekonomický růst. 

Téma řešení schodku státního rozpočtu a důchodová reforma se v médiích diskutuje už týdny a měsíce. Populisté tvrdí že záchranou je, se ještě více zadlužit a z krize se půjčenými penězi proinvestovat ve stylu “po nás potopa”. 

Před rokem jsme čelili nejhlubší energetické krizi v dějinách země. Kdybychom poslechli rady opozice, nebylo by na důchody už teď. Díky rozumnému nastavení pomoci nejslabším a šetření jsme dnes z energetické i benzinové krize venku a ceny se vracejí k normálu. Věřím, že s reformou veřejných financí a důchodů to bude také tak. Nebude to jednoduché, ale zvládneme to.  Není jiné cesty.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy