O politické zodpovědnosti - kauza ODS Liberec

O politické zodpovědnosti - kauza ODS Liberec

25 / 04 / 2024

Liberecká kauza, která v polovině dubna výrazně rezonovala mediálním prostředím i celým městem a okolím, je více než politováníhodnou záležitostí. Rozhodnutí, k němuž jsme přistoupili, tedy vyloučení dvou členů a rozpuštění místního sdružení Liberec, nebylo snadné a není obvyklé. Presumpce neviny, kterou plně respektuji v trestněprávní rovině, se v politické rovině mění v presumpci viny. Především v případě významných osobností. Možná to není v kraji obvyklé, ale já ten přístup respektuji.

Nemám přístup do vyšetřovacích složek (i když někteří aktéři tento přístup kupodivu mají a ze složek citují), proto se nemohu vyjadřovat k vině či nevině.  Politika je však o symbolech a škoda na jménu naší značky vznikla a musíme ji řešit. Jak jinak, něž politickými prostředky. Oba pánové, jichž se kauza týká, byli proto vyzváni, aby vyvodili osobní odpovědnost za nastalou situaci jednak rezignací z veřejných funkcí a také ukončením či přerušením členství v ODS. Ani jeden z nich výzvu nepřijal. Proto jsme přistoupili k vyloučení a zrušení místního sdružení.

Udělali jsem to navzdory tomu, že zasahování z centra do záležitostí místního sdružení ODS je záležitostí velmi citlivou. Občanská demokratická strana je organizací s pevnou strukturou, stanovami a vysokou mírou suverenity místních, oblastních i regionálních sdružení. Nicméně i naše stanovy dávají centrálnímu vedení právo v odůvodněných případech konat. 

Kauzy, které poškozují ODS, její členy a její voliče si nemůžeme dovolit a nemůžeme je tolerovat. Ani v Liberci, kde ODS jen obtížně získává zpět před lety ztracenou důvěru občanů, ani jinde. Je mi líto, že v důsledku kauzy dvou lidí, kteří na základě nastalé situace včas nevyvodili osobní zodpovědnost, došlo k narušení koaličního partnerství ve vedení města.

 Věřím, že jako ODS budeme schopni v Liberci založit novou organizaci, která dokáže získat zpět ztracené dobré jméno, důvěru a respekt. Věřím, že v Liberci dokážeme překlopit krizi do nové šance. Věřím, že přijatá tvrdá opatření jsou jasným pozitivním signálem pro naše voliče, členy i sympatizanty a partnery. Věřím, že ODS v Liberci dokáže novou šanci využít.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy