O korespondenční volbě

01 / 02 / 2024

Polovina ledna patřila ve sněmovně k dalším obstrukcím ze strany opozice. Tématem byl zákon o správě voleb, tedy tzv. zákon o korespondenčním hlasování. Argumenty zaznívaly různé a některá vyjádření opozičních poslanců byla k smíchu, jiná až k pláči. Rád bych vnesl do této široce diskutované a mýty opředené záležitosti jasno.

Česká republika je jednou ze pěti evropských zemí, kde není korespondenční způsob volby možný. Těmi dalšími jsou Malta, Francie, Chorvatsko a Island. Korespondenční hlasování je další možnost naplnit základní občanské právo – právo volit pro lidi, kteří žijí, pracují a dlouhodobě studují v zahraničí.

Co vlastně je korespondenční hlasování?

Je to možnost volit ze zahraniční zasláním dopisu na příslušný zastupitelský úřad. Tam volební komise ve stanovenou dobu obálky otevře a bude postupovat dle zákona.

Pro koho korespondenční volba je?

Korespondenční volba je pro české voliče, kteří žijí v cizině např. ze studijních nebo pracovních důvodů. Aby mohli volit korespondenčním hlasováním, musí se u zastupitelského úřadu nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Je to stejný princip, jako když na úřadě žádáte o tzv. voličský průkaz, protože chcete volit v jiném městě, než máte trvalé bydliště.

Musí mít člověk v cizině trvalé bydliště?

Rozhodně ne. Podmínkou je doložení bydliště v cizině – např. člověk dočasně pobývá v zahraničí kvůli studiu (typicky Erasmus) nebo kvůli práci či ze soukromých důvodů. Tito lidé někde bydlí a mají o tomto bydlení doklad, který předloží příslušnému zastupitelskému úřadu. Může to být nájemní smlouva, může to být doklad o přihlášení k odběru elektřiny aj.

Korespondenční volba je i pro turisty?

Nikoli. Turisté, stejně jako dosud, mají možnost volit na zastupitelském úřadu, pokud se v předepsané lhůtě nechají zapsat do zvláštního seznamu voličů.

Jak dosud Češi v zahraniční volili?

Češi v zahraničí mohli a stále mohou hlasovat na velvyslanectvích. Tato možnost samozřejmě stále zůstává. Důvodem pro korespondenční volbu je, že pro mnohé Čechy žijící v zahraničí to znamená stovky kilometrů a mnoho hodin strávených na cestě do hlavního města a další komplikace. Korespondenční volba jim velmi usnadní život.

Od kdy a v jakých volbách se korespondenční volba uplatní?

Návrh zákona zajistí korespondenční hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu i pro volby prezidenta republiky po 1. lednu 2026, kdy zákon v případě schválení nabude účinnosti. Návrh však současně zajišťuje i korespondenční hlasování už pro volby do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2025. 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy