O důchodové reformě II.

O důchodové reformě II.

27 / 05 / 2024

Zdroj: obrázek - peníze.cz

Veřejný prostorem krom jiných důležitých událostí rezonuje i důchodová reforma. Je to záležitost dlouhodobá a strategická, která se nepřipravuje na jedno volební období. MÝTUS: na současném důchodovém systému není potřeba nic měnit. FAKT: Reforma důchodů je zcela nezbytná, stávající systém je výhledově neufinancovatelný.

Je to vážný problém jasně doložitelný demografickým vývojem, stárnutím populace, který není možné zpochybnit nebo zvrátit. Financování důchodů v naší zemi je financováno z daní pracujících lidí. Na jednoho důchodce v roce 2006 přispívali 4 pracující lidé, dnes jsou to jen 2 a za 30 let se počet důchodců a těch, kteří pracují, vyrovná. 

Je potřeba dodat, že se nedotýká se lidí, kteří v důchodu jsou nebo do něj půjdou v nejbližších letech. V tuto chvíli jednáme o výši důchodů pro dnešní čtyřicátníky. Proto je tak důležité najít konsenzus napříč politickým spektrem.

Ze všech těchto důvodů jsem uvítal nabídku prezidenta republiky, na vytvoření platformy, na níž o budoucích důchodech budou diskutovat nejenom současná vláda s opozicí, ale i další odborníci.

Bohužel, nejsilnější opoziční hnutí ANO, se po prvním jednání odmítla na diskuzi podílet. Tento postoj považuji za nezodpovědný a nevhodný. Nevadil by mi jejich jiný názor, podložený racionálními argumenty, to je v pořádku, od toho opozice je. Vadí mi, že nemají snahu toto důležité a zásadní téma diskutovat s odborníky a politickými partnery. Nenabízejí své řešení a nemají snahu hledat průsečík a kompromis. 

Důchody jsou z hlediska udržitelnosti veřejných financí naprosto klíčová věc. Pokud bychom se jimi teď nezabývali a zase počkali, musíme počítat s tím, že každý rok přinese vyšší schodek státního rozpočtu. Navíc neřešíme pro budoucnost jen důchodový systém, řešíme dopravu, elektroenergetiku, investice do inovací. Stručně řečeno, řešíme další rozvoj naší země.

 Cest, které se nabízí je několik. Zvýšit odvody na důchodové pojištění. Zvýšit věk odchodu do důchodu nebo snížit budoucí důchody. 

Diskuze, které probíhají nyní, se týkají zvýšení věku odchodu do důchodu tak, aby lidé trávili v důchodu fixně 21 let nebo čtvrtinu očekávaného života z hlediska délky dožití. Dříve byli lidé v důchodu v průměru 15 let, dnes je to vzhledem k zvyšující se délce života až 25 let. Už z toho je jasné, že je na vyplácení penzí potřeba víc peněz.  

Pan prezident svolává na Hrad schůzky kvůli tomu, že o určitých věcech je potřeba hovořit napříč politickým spektrem. Důchodová reforma je jasným příkladem. Je velmi důležité, aby se podařilo najít řešení dobré pro budoucí důchodce, ale udržitelné pro státní rozpočet.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy