O důchodové reformě

O důchodové reformě

30 / 06 / 2023

Důchodová reforma je nedílnou součástí vládního úsporného balíčku. Bez ní se při konsolidaci veřejných financí nepohneme, důchody jsou největším výdajem státního rozpočtu. Jen letos stát vyplatí na důchodech o 80 miliard víc, než se vybere. Kdyby k reformě penzí přistoupily předchozí vlády a místo slibů a proklamací začaly důchody řešit, dnes by to tolik nebolelo. Bohužel v uplynulých deseti letech se v České republice jen slibovalo a rozdávalo. Současná vláda zkrátka zdědila úkol, který už při zodpovědném řízení státu nelze odložit.

Navržená reforma penzijního systému, kterou teď ve sněmovně projednáváme, je kompromisním řešením, na němž se vláda shodla a má tři základní cíle:

Udržitelnost - zajistit, aby stát dokázal důchody financovat. Stát bude každému z nás důchod vyplácet po dobu 21,5 roku. S produlžující se délkou života se tak logicky posouvá věk odchodu do důchodu. Důchody jsou jedinou sociální dávkou, která se pravidelně valorizuje -  roste v závislosti na inflaci. A bude to tak i dál. Vždy k 1. lednu bude řádná valorizace plně o inflaci a o 1/3 růstu reálných mezd. Vracíme se k parametrům, které se osvědčilv před rokem 2018. 

Solidarita - úkolem státu je ochránit ty nejpotřebnější. Proto se zvyšuje minimální garantovaný důchod z 4800 Kč na 8000 Kč. Nová reforma bere v potaz i další hlediska. V rámci tzv. rodinného vyměřovacího základu se například počítá s tím, že lidem, kteří doma pečují o někoho blízkého ve vyšším stupni závislosti (dožívající rodiče, postižené děti…), bude doba, po kterou pečovali a nechodili do práce, započtena jako průměrná mzda. To je obrovský posun. Dosavadní důchodový systém tyto lidi spíše trestal.

Spravedlnost a férovost - zajistit, aby do systému dostatečně přispívali všichni, kteří jej využívají. Protože všichni, kdo se ve stáří dostanou do tíživé situace, se stávají klienty sociálního systému. Proto postupné zvýšení minimálních plateb živnostníků, či omezení kumulace dohod o provedení práce.  Zpřísňují se také pravidla pro předčasný odchod do důchodu. Podle návrhu musí člověk odpracovat minimálně 40 let a o předčasný důchod smí požádat teprve tři roky před stanoveným datem. Stávající systém po celé roky obsahoval nebezpečně slabé místo, které se projevilo teď v době vysoké inflace, kdy velmi výrazně stoupl počet žadatelů o přečasný důchod. Pro lidi nemůže být výhodnější jít do předčasného důchodu než čekat na ten standardní termín. 

Jistě se shodneme, že důchodová reforma je potřeba. Nelze si jen užívat v přítomnosti ve stylu “po nás potopa”, chceme, a je to nezbytné, myslet i na budoucnost.

 

(obrázek jsem si vypůjčil ze stránek MPSV, kde si také můžete důchodovou reformu nastudovat - https://www.mpsv.cz/duchodova-reforma)

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy