Nouzový stav nás nespasí!

Nouzový stav nás nespasí!

22 / 02 / 2021

Nouzový stav má být výjimečnou situací. Výjimečnou situací v krizovém okamžiku, kdy běžné zákony nestačí a sněmovna povolí vládě vydávat nařízení, které omezí svobodu a práva občanů s cílem ochránit jejich životy, zdraví, či majetek. Výjimečnost nouzového stavu je i v krizovém zákoně definována maximální dobou, na kterou může být vyhlášen, bez zásahu sněmovny, a to je 30 dní.

Lze ho také definovat jako časový rámec, ve kterém se mění některé zákony tak, aby vláda měla možnost rychleji postupovat proti příčině krize, dnes proti pandemickému šíření coronaviru.

Nouzový stav vláda efektivně nevyužila

Nouzový stav tedy není ani dobrý ani zlý. Sám o sobě není příčinou ani důsledkem situace, ve které se nacházíme. A sám o sobě nic nevyřeší. Je však příležitostí pro vládu použít mimořádné nástroje v mimořádné situaci.  Ale pokud tu příležitost vláda nevyužije, a nenaplní nouzový stav racionálními kroky, nemá jeho prodlužování či zkracování žádný význam. Nechám na úvahách čtenářů, jak racionální kroky v boji proti epidemii vláda udělala za posledních 140 dnů, kdy nouzový stav trvá. Výsledky této činnosti jsou, nebo spíše nejsou, vidět, když porovnáme dopady šíření viru v České republice a okolních zemích. A viníkem toho, že jsme ve většině parametrů epidemie mezi našimi sousedy nejhorší, není nouzový stav, ani sněmovní opozice, ani neukázněné chování občanů. Viníkem je vláda v čele s premiérem, vláda, která těch 140 dní nedokázala využít k tomu, abychom byli v parametrech šíření epidemie a jejich následcích alespoň na průměrných parametrech.

Důležité je najít shodu na účinných a smysluplných opatřeních

Meritem činnosti ODS ve sněmovně v posledních dnech proto není, zda se nouzový stav prodlouží či ne, ale donutit vládu, aby změnila svůj přístup, zasedla k jednacímu stolu s představiteli opozice a společně jsme se pokusili najít a prosadit taková opatření, která budou účinná a zvrátí průběh epidemie v naši zemi. A také nalezli shodu pro předvídatelné a férové odškodňování podnikatelů, kterým právě nařízení vlády v nouzovém stavu uzavřelo a omezilo podnikání.

Pandemický zákon definuje povinnosti vlády

Důležitým krokem je přijetí pandemického zákona, který by definoval možnosti a povinnosti vlády v období pandemie lépe, než výše popsaný nouzový stav. Tím by skončily debaty o jeho prodlužování a mohli bychom se koncentrovat na to skutečně důležité.

Naše návrhy má vláda na stole už týdny a měsíce. Několikrát jsme se je neúspěšně pokoušeli projednat na plénu sněmovny. S těmito návrhy šli také bezúspěšně nejprve poslanci a posléze hejtmani ODS na jednání s premiérem Babišem, když sněmovna jednala o prodloužení nouzového stavu v polovině února.

Po týdnu od té doby mohu konstatovat, že se nakonec ledy hnuly a vláda s opozičními stranami k jednacímu stolu zasedla. Vznikla protipandemická dohoda, která obsahuje hlavní body společného postupu a také společný návrh protipandemického zákona, který byl schválen ve sněmovně.

Důvěra občanů je zásadní, musíme ji získat zpět

Věřím, že se nám podaří dosáhnout dalších společných dohod, které budou ku prospěchu všech obyvatel naši země. Jedním z našich nejdůležitějších úkolů bude získat pro navrhovaná opatření zpět ztracenou důvěru našich občanů. Bez vzájemné důvěry a spolupráce totiž nebudou fungovat.

 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy