Nejen o rozpočtu na rok 2023

Nejen o rozpočtu na rok 2023

01 / 12 / 2022

Jsme na sklonku roku, který přinesl málo dobrého. Téměř vše se letos odvíjí a odvíjelo od agresivního vpádu Ruska na Ukrajinu. S tím souvisí růst cen pohonných hmot a energií, růst inflace a tím pádem i cen v obchodech. Týká se to téměř všech evropských zemí. V Čechách a na Moravě se prohlubují příkopy mezi těmi, kteří podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruskému agresorovi a těmi, kteří by raději za cenu svého pohodlí a klidu šli agresorovi na ruku. Rychle někteří z nás zapomněli. A přitom rok 1968 není tak daleko.

Nebudu rozebírat pohnutky odpůrců podpory Ukrajině a Ukrajincům. Jsem na straně podporovatelů. Pomáhat se musí. I za cenu dočasného vlastního nepohodlí.

V posledních týdnech se hovořilo krom jiného o státním rozpočtu na rok 2023. Názory jsou různé, od toho, že schodek je moc vysoký až po to, že stát dává potřebným málo.

Stojím v tomto případě na straně vlády. Prosím, uvědomme si, že nežijeme v normální době. Čelíme následkům války, a i proto rozpočet vychází z předpokladů, s nimiž musíme do jisté míry počítat i v následujících letech. Jde o rozpočet krizový, válečný.  Měli bychom ho tak vzít a pochopit, že spořit musí začít každý sám u sebe. 

Důležité je, že rozpočet na příští rok neustále sleduje hlavní priority. Tou základní je udržení sociálního smíru, proto tak velké navýšení v sociálních výdajích. Stát se zavazuje pomáhat lidem. Zastropování cen bude stát navíc 100 miliard, zhruba stejná částka opět navíc oproti loňsku jde na důchody, příspěvky a další sociální dávky.  Druhou velmi významnou prioritou jsou výdaje na strategický rozvoj země a na obranu.  Strategickým rozvojem rozumějme dopravní infrastrukturu a vzdělávání, vědu a výzkum. Tyto oblasti byly dlouhodobě podfinancované, což zbytečně snižuje potenciál České republiky. Musíme se dál rozvíjet. O výdajích na obranu je asi zbytečné mluvit, že jsou nutné, si uvědomujeme všichni. Třetím podstatným hlediskem je zodpovědný přístup z pohledu dlouhodobého hospodaření. Naše vláda se v žádném případě nevzdává jednoho ze svých hlavních cílů, což je snižování dluhu a celková konsolidace státních financí. V současné době je ale potřeba řešit hlavně krizovou situaci, což se daří.

Dovolím si poznamenat, že prožíváme časy, které pro nás znamenají, lapidárně řečeno, pouze ekonomické nepohodlí. O několik set kilometrů dál lidé řeší otázky daleko vážnější. Važme si toho, co máme. Věřím, že společně překonáme těžkou dobu s porozuměním a tolerancí.

Přeji vám klidné vánoční svátky a spolu s vámi doufám, že nás čeká lepší rok, než je ten právě končící.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy