Národní investiční plán České republiky (NIP) - Paskvil, u kterého nesedí ani číslování stránek

Národní investiční plán České republiky (NIP) - Paskvil, u kterého nesedí ani číslování stránek

07 / 01 / 2020

Popravdě řečeno jsem od tohoto dlouho utajovaného materiálu nic neočekával, ovšem míra amatérismu s jakým byl zpracován a současně humbuk, který se kolem něj odehrával, mě přinutili sednout a napsat tento článek. Rozhodně uznávám a podporuji tvorbu dlouhodobých plánů na všech úrovních řízení země, ovšem takové plány musí mít danou strukturu a provázanost, která v uvedeném materiálu dramaticky chybí.

Míra diletantismu je zde taková, že člověk, který v regionu žije a věnuje se jeho správě, objeví všechny chyby hned při prvním čtení, takže nejsou potřeba ani žádné analýzy. 

Tak jak byl vydán, připomíná NIP špatně zpracovaný  koncept budoucího strategického plánu. Spíše to vypadá, že ty seznamy projektů dávaly dohromady sekretářky pana Babiše (a to jim vůbec nechci křivdit). Prostě přepsaly nápady, o kterých nic nevěděly, z jednoho papíru na druhý.

Narodil jsem se a žiji v Libereckém kraji, proto se budu věnovat této části NIP. Nejenom, že zde skutečně nesedí číslování stránek. Například, podle obsahu mají být investice v Libereckém kraji na stranách 188-194 a ve skutečnosti jsou na stranách 190-195.

Ale současně je to materiál, ve kterém evidentně levá ruka neví, co dělá pravá. Jak jinak by bylo možné, že se na první pohled některé investice opakují?

Ještěd i Harrachov zainvestujeme hned dvakrát?

Třeba téma rekonstrukce Ještědu se objevuje hned ve dvou položkách. Zde přesně opisuji uvedený text:

Str. 192: 

Obnova NKP (národní kulturní památka) Ještěd 

Popis investice: Pietní obnova NKP Horského hotelu a vysílače Ještěd – jedná se o celkovou obnovu památky, včetně interiéru. 

Investor: České radiokomunikace, a.s. 

Termín: 2021. 

Cena: 400 miliónů korun.

a podruhé na straně 194: „Pietní obnova národní kulturní památky – Horského hotelu a vysílače Ještěd 

Popis investice: studie + dílčí PD (projektová dokumentace). 

Investorem je tentokrát Liberecký kraj.  

Termín: 2021. 

Cena opět 400 miliónů. 

Tedy žádná maličkost. Mohu vás ujistit, že studie a dílčí projektová dokumentace se skutečně připravuje, ale rozhodně stát 400 miliónů nebude.

Další šlápnutí vedle 

Na straně 192: Národní olympijské centrum zimních sportů Harachov (uvedeno s jedním r). 

Popis: Výstavba nového multisportovního areálu vč. komplexní rekonstrukce stávajících skokanských můstků, který by měl sloužit jako hlavní centrum lyžařských sportů v ČR, určeným i pro konání mezinárodních závodů ve skocích na lyžích.  

Investor: Svaz lyžařů České republiky. 

Termín: 2021. 

Cena 500 miliónů.

Na straně 194: Skokanské můstky Harrachov (už správně obě r) 

Popis: Celková rekonstrukce areálu skokanských můstků i cvičných můstků, jejich modernizace a modernizace navazujících komunikací, konstrukcí a technologií a vytvoření kvalitního zázemí pro sportovce a ostatní (fanoušci, media,…).  

Zde je investorem město Harrachov. 

Cena: opět 500 miliónů.

Dohromady s Ještědem tedy chyba za 900 miliónů korun.

Plánované investice chybí, zato zde jsou nápady za všechny peníze

Jako bývalému dlouholetému primátorovi Jablonce mi vstávají vlasy hrůzou, když zjistím, že prioritou našeho města je vybudování dešťové kanalizace za jednu miliardu korun. Podotýkám, že celkový roční investiční rozpočet města je cca 150 miliónů. Další bodem je řešení křížení silnic Palackého a U Přehrady vybudováním dlouhého tunelu. Jedna z priorit to je, ale zastupitelstvo dlouhodobě řeší tři varianty křížení a rozhodnuto stále není. Dále je zde jako investor uvedeno město, ale jedná se o komunikaci první třídy a investorem zde proto musí být ŘSD – státní organizace.

Úplně chybí západní obchvat města, akce, kterou ŘSD v současné době reálně zpracovává a která je už ve fázi EIA (dopadu stavby na životní prostředí). Z regionálního pohledu úplně chybí zkapacitnění komunikace E35 v úseku Turnov-Jičín. Vůbec nemluvím o rychlostní železniční trati Liberec–Praha.

Fantastická kolonka z TOP regionálních investic – Název: rekonstrukce silnic II. a III. třídy, popis: najít finance, investor kraj! „Děkujeme, pane Babiši,! Bez Vás bychom na to nepřišli!“

 Laik žasne, odborník se diví

Tohle všechno jen na první čtení, ani se mi nechce číst a psát dál. Řádek za řádkem, chyba za chybou, překlep za překlepem (předpokládám že Tutnov, je Turnov, jinak se omlouvám). Sto miliónů tam, sto miliónů sem. Miliarda tam, miliarda sem. Jenom mě napadá. Kdo to zadal? Kdo hodnotil míru důležitosti projektů? Kdo to kontroloval? Kolik to stálo?

Podotýkám, že strategické plány investic jsou na úrovni měst a krajů vytvořeny. Periodicky se aktualizují, jsou umístěny ve veřejném prostoru a lze z nich čerpat, k čemuž evidentně nedošlo. Každý z desítek témat našeho života, např. dopravou, kulturou, životním prostředím se zabývají skupiny odborníků, úředníků a občanů, kteří navzájem koordinují svou práci. Sám jsem byl několikrát přímým účastníkem těchto prací.

Takzvaný Národní investiční plán je ubohou karikaturou těchto reálných dokumentů a je dokonalou ukázkou neschopnosti vlády Andreje Babiše.

 Národní investiční plán najdete na webu Vlády ČR.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-investicni-plan-CR-2020_2050.pdf 

 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy