MVV nabídla městu svůj podíl v teplárně

MVV nabídla městu svůj podíl v teplárně

22 / 06 / 2012

Zastupitelé pověřili primátora města, aby se zúčastnil mimořádné valné hromady společnosti JTR, a.s. 12. července. Jedním z bodů valné hromady je i snížení základního kapitálu společnosti na polovinu z částky 301 milionů na 150,5 milionu. Dva dny před konáním zastupitelstva byla do kanceláře primátora doručena nabídka většinového vlastníka MVV Energie CZ, a.s. k odkupu majetkového podílu společnosti MVV ve společnosti JTR, a.s. za 121 milionů korun.

Nabídková cena předpokládá snížení základního kapitálu společnosti, který by byl vyplacen akcionářům. Majetkový podíl MVV Energie CZ činí 65,78% vyčíslených na 171 857 000,- Kč. Vzhledem k 50 milionům, které by město obdrželo jako svůj podíl v případě snížení základního kapitálu, je celková částka, za kterou MVV svoje akcie nabízí, 121 milionů korun.

Město Jablonec si nechalo od společnosti Enviros vypracovat návrhy variantního řešení zásobování města teplem a řešení soustavy CZT. Koncem června by měl být materiál zpracován. „Do té doby, než budeme mít možnost porovnat výsledky šetření společnosti TACOMA, která provádí tržní ocenění společnosti JTR se závěry společnosti Enviros, nebudeme přijímat k uvedené nabídce žádná stanoviska,“ říká primátor Petr Beitl.

K projednání problematiky teplárenství bude pravděpodobně v průběhu prázdnin svoláno mimořádné zastupitelstvo.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy