Měli bychom udělat tlustou čáru za minulostí, ale neměli bychom zapomínat

Měli bychom udělat tlustou čáru za minulostí, ale neměli bychom zapomínat

01 / 12 / 2012

Zdroj: web města Jablonec nad Nisou

Primátor Petr Beitl přijal pozvání pana Bernarda Pohla z partnerského města Kaufbeuren, předsedy jedné z frakcí bavorského parlamentu (Freie Wähler) k diskuznímu setkání na téma česko – německých vztahů. Diskuse s názvem Versöhnung und Zukunft – Usmíření a budoucnost se konala na konci listopadu v bavorském parlamentu v Mnichově. „Důležité je, nesnažit se minulost ututlat, ale poučit se z ní, informovat o ní mladé lidi, studenty, aby se nic podobného neopakovalo,“ řekl primátor Beitl ve svém příspěvku.

Diskuse byla rozdělena do dvou částí. V prvním bloku vystoupili hosté, kteří se s přítomnými podělili o své osudy. Násilí, nespravedlnost a utrpení, opuštění domova či zkušenosti z koncentračního tábora přiblížili lidé z Německa i z Čech. Velmi emotivní bylo vystoupení paní Gertrud Zasche, která se narodila v Jablonci, studovala v Praze, odešla do Kaufbeuren a zde žije dodnes. Byly znát silné emoce, když mluvila o tom, jaké to je, vracet se do Jablonce. Řekla, že má dva domovy, dvě matky. „Jablonec je matka, kterou jsem milovala, ale ztratila a Kaufbeuren je matka, která se o mě postarala a já ji za to miluji,“ řekla paní Zasche. 

Druhý blok patřil politikům z obou zemí.  Hovořili o odvaze lidí, kteří byli nuceni začít nový život na jiném místě, v jiném prostředí a o své úctě k nim. „Politici a představitelé města si musí uvědomit, že tu lidé najednou museli žít vedle sebe, a naučili se to skvěle - díky šikovnosti jabloneckých sklářů se do kraje dostal průmysl a přinesli know-how,“ připomněl primátor Kaufbeuren Stefan Bosse.

Vysídlení Němci byli v Kaufbeuren schopni za velmi těžkých podmínek na ruinách staré továrny na dynamit vybudovat městskou čtvrť Neugablonz, která má dnes téměř 14.000 obyvatel. Podařilo se jim to díky šikovnosti a píli lidí, kteří se živili jako skláři a po druhé světové válce zde vybudovali úspěšný sklářský a bižuterní průmysl.

Již dvacetiletá vzájemná spolupráce Jablonce a Kaufbeuren jsou důkazem, že i přes pohnutou historii mohou Češi a Němci najít společnou řeč a přátelskou budoucnost.  „Dnešní mládež, mé děti, mají možnost ověřit si to, kde je pravda a kde je lež – a to i díky našemu partnerství s Kaufbeuren,“ řekl primátor Beitl a připomněl i dokument Wege der Hoffnung  - Cesty naděje, který má Jablonec k dispozici jako součást výuky dějepisu na školách. 

Kniha o odsunu – přírůstek do studovny v Domě Schybalových

Díky primátorově cestě do Mnichova získalo měst unikátní přírůstek pro badatelnu v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových. Jedná se o dvoudílnou a dvojjazyčnou publikaci nazvanou ODSUN. Kniha pojednává o vysídlení sudetských Němců a dokumentuje historii do roku 1848 do konce roku 1946. „Domnívám se, že bývalá je tím pravým místem, kde by se Jablonečané mohli potkat se svou historií a kniha zde bude k dispozici pro každého, kdo si ji bude chtít prohlédnout a prostudovat,“ slíbil primátor Petr Beitl.

Knihu primátorovi a městu Jablonci věnovala paní Gudrun Heissig, která se narodila v Jablonci a nyní žije v Mnichově. Ve věci urovnání česko – německých vztahů je stále velmi aktivní a dříve pracovala jako tlumočnice i pro bavorskou vládu. 

Zpět na výpis

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy