Manažerské smlouvy jsou v pořádku

Manažerské smlouvy jsou v pořádku

10 / 07 / 2012

S ohledem na medializaci záležitosti kolem podpisu nových manažerských smluv jsme se po dohodě ve vedení města rozhodli zveřejnit návrhy smluv pro ředitele a jednatele organizací městských organizací.

Statutární město Jablonec nad Nisou začátkem letošního roku přistoupilo ke komplexnímu zhodnocení vztahů mezi městem Jablonec, městem zřizovanými organizacemi a jejich řediteli. Výsledkem toho jsou jednotné manažerské smlouvy, které kopírují běžný zaměstnanecký vztah vedoucích pracovníků v souladu se zvláštnostmi jednotlivých právních forem organizací zřizovaných, zakládaných nebo vlastněných městem.

Vzhledem k tomu, že vztahy mezi řediteli městských organizací a městem nebyly v minulosti nijak upraveny a neměly jasný rámec, rozhodli jsme se pracovně-právní vztahy jednotlivých manažerů a města zaštítit smlouvami,“ vysvětluje primátor Beitl. „Ve zveřejněných smlouvách jsou zdůrazněny body o informačních povinnostech manažerů, aby každý mohl zvážit, zda jsou či nejsou omezující,“ dodává Beitl.

Smlouvy byly v období březen až červen letošního roku konzultovány s jednotlivými řediteli městských organizací a došlo k dílčím úpravám na základě jejich požadavků. Upravené smlouvy Rada města 6. června schválila, přičemž v případě obecně prospěšných společností slouží smlouvy jako doporučení pro správní rady jednotlivých o.p.s. K podpisu jednotlivých smluv by mělo dojít do konce srpna 2012. Jedná se o manažerské smlouvy ředitelů a jednatelů organizací:

 

Příspěvkové organizace:

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

 

Obecně prospěšné společnosti:

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

Jablonecké kulturní a informační centrum Jablonec nad Nisou, o.p.s.

 

Společnosti s ručením omezeným:

Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Návrhy smluv tak, jak je schválila Rada města 6. června 2012 jsou uvedeny  v sekci Dokumenty města na www.mestojablonec.cz. 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy