Jsme připraveni převzít odpovědnost za teplo v Jablonci

Jsme připraveni převzít odpovědnost za teplo v Jablonci

17 / 07 / 2012

Statutární město Jablonec nad Nisou již má k dispozici ocenění podílu v objemu 65,78% společnosti MVV Energie CZ, a.s. ve společnosti JTR, a.s., které si nechalo vypracovat společností RSM TACOMA, a.s. Cena podílu byla vyčíslena na 188 951 000 Kč.

V této chvíli má tedy vedení města k dispozici dva znalecké posudky, které určují cenu podílu. Krom ocenění společností TACOMA se jedná o ocenění, které bylo součástí nabídky společnosti MVV na odkup jejího podílu v JTR z 19. 6. 2012. Toto ohodnocení ve výši 268 214 000 Kč si nechala pro svou potřebu vypracovat MVV Energie CZ, a. s..

Obě ocenění stejného procentního podílu ve společnosti JTR, a. s. se výrazně liší.

Zastupitelstvo města deklarovalo již vloni v prosinci, že má zájem o urychlené vyřešení problematiky teplárenství v Jablonci nad Nisou a nyní je vedení města připraveno jednat o výši kupní ceny a dokončení koupě akciového podílu společnosti MVV v JTR, a.s.

Vzhledem k tomu, že se na valné hromadě 12. 7. 2012 akcionářům opět nepodařilo shodnout na dlouhodobé koncepci vytápění v Jablonci, pokračuje město v jednání o odkupu většinového podílu. Většinový akcionář společnosti – MVV Energie, a.s. – usiluje o ještě větší oslabení vlivu města na strategická rozhodování tím, že novou koncepci vytápění podmiňuje změnou akcionářské smlouvy v neprospěch města.

„Cítím odpovědnost vůči občanům města. Jelikož nejsme schopni s naším menšinovým akciovým podílem prosadit další vývoj teplárenství ve prospěch lidí v Jablonci, jednáme o odkupu podílu tak, aby se statutární město Jablonec nad Nisou stalo jediným vlastníkem společnosti JTR,“ říká primátor Beitl. 

„V současné době jme ve fázi intenzivního vyjednávání o ceně, jehož výsledek bude předložen ke schválení zastupitelstvu města,“ popisuje situaci primátor města Petr Beitl pověřený zastupiteli jednat v této věci se zástupci většinového akcionáře společnosti MVV. „Předpokládám, že koncem srpna nebo začátkem záři budeme již moci svolat mimořádné zastupitelstvo, které rozhodne o případném odkupu podílu za akceptovatelnou cenu,“ doplňuje primátor.

V případě odkoupení podílu MVV by se město stalo jediným vlastníkem společnosti JTR a.s. a mohlo by tak činit kroky potřebné ke zlepšení současné situace vytápění soustavou CZT (centrálního zásobování teplem) v Jablonci nad Nisou. Město je připraveno převzít zodpovědnost za řešení této problematiky, o čemž svědčí i fakt, že si nechává zpracovat variantní řešení vytápění v Jablonci společností Enviros. To by mělo být k dispozici v průběhu prázdnin. 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy