Jablonečané se vyslovili pro zákaz hracích automatů

Jablonečané se vyslovili pro zákaz hracích automatů

26 / 01 / 2018

Zdroj: www.mestojablonec.cz

Místní referendum, v němž lidé 12. a 13. ledna 2018 rozhodovali o existenci hracích automatů a dalších přístrojů v jabloneckých kasinech, je platné. K urnám se dostavilo 39,37 % oprávněných osob. Jablonečané se vyslovili pro zákaz hracích automatů.

Zastupitelstvo vyhlásilo referendum v říjnu loňského roku na základě požadavků přípravného výboru a petice za uspořádání referenda, která obsahovala 3 845 platných podpisů. Referendum se konalo spolu s prvním kolem volby prezidenta 12. a 13. ledna ve všech 49 volebních okrscích města Jablonec nad Nisou.

Otázka referenda: 

Souhlasíte s tím, aby město Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních a lokálních loterních systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?“

Celkový počet oprávněných osob:      36 045 osob

Celkový počet zúčastněných osob:    14 192 osob = 39,37 %

Celkový počet platných hlasů:             14 132 hlasů

Počet odpovědí ANO:                              12 482 hlasů = 87,95 % platných hlasů a 34,63 % z celkového počtu oprávněných osob

Počet odpovědí NE:                                   1 487 hlasů = 10,48% platných hlasů

Počet Zdržel se:                                             163 hlasů

 

První platné referendum v historii města

Místní referendum o výherních hracích přístrojích bylo třetím všelidovým hlasováním v novodobé historii města Jablonec nad Nisou.  Poprvé je ale závazné a platné. Podle zákona musí přijít 35 % oprávněných osob (lidé s trvalým bydlištěm v Jablonci starší 18 let) a 25% ze všech oprávněných osob se musí shodnout na jedné odpovědi. Toto se v případě referenda o existenci automatů v jabloneckých kasinech podařilo. Zcela jistě poměrně hojné účasti nahrál i fakt, že se hlasování spojilo s prezidentskou volbou. V referendu hlasovalo cca 2/3 voličů, kteří se dostavili k volbě prezidenta republiky v 1. kole.

V říjnu 2004 lidé hlasovali v referendu o výstavbě hospice v Bezručově ulici. V únoru 2012 se konalo v Kokoníně referendum o odtržení a vzniku samostatné obce.  Ani jedno referendum nebylo z důvodu nízké účasti oprávněných osob platné.

Do příprav a organizace se zapojilo 700 lidí

Celý proces voleb a referenda byl z hlediska úřadu organizačně náročný. Z hlediska zákona se totiž nesmí volby prezidenta a referendum spojovat ani finančně, ani personálně a v určitých okamžicích jako je sčítání hlasů ani místně. Zatímco náklady na volbu prezidenta hradí stát, výdaje spojené s místním referendem se hradí z rozpočtu města. Za referendum o automatech Jablonec zaplatil 1,3 milionu korun.

Asi nejsložitější bylo sehnat dostatečný počet lidí do volebních a hlasovacích komisí, bylo jich potřeba celkem 600, zatímco při běžných volbách stačí polovina. Další stovka pracovala takzvaně v zázemí. Bylo tedy potřeba zajistit a vybavit potřebnými náležitostmi dvakrát 49 volebních místností ve 49 volebních okrscích. O tisku hlasovacích lístků, přípravě obálek, razítek, nástěnek a dalších náležitostí ani nemluvě. Evidence více než 36 tisíc Jablonečanů starších 18 let v seznamech a administrativa spojená s referendem zaměstnávala magistrátní úředníky několik týdnů předem. Dodržet všechny předpisy a zákony a postupovat v souladu s požadavky přípravného výboru bylo náročné. „Na volbách a referendu se podílelo celkem 700 lidí, a to jak úředníků, tak členů komisí. Ti všichni odvedli dobrou práci. Pokud došlo k problémům, tak zcela minimálním. Podařilo se nám to zvládnout bez větších potíží,“ vyjádřil svou spokojenost po skončení referenda tajemník magistrátu Marek Řeháček a poděkoval všem zúčastněným.

Slovo primátora

Jablonec může jít opět ostatním městům v České republice příkladem. Navzdory kontroverznímu tématu hazardu a rozdílným názorům na věc se podařilo úspěšně využít nejdemokratičtější nástroj – všelidové hlasování neboli referendum. Celý proces referenda stál 1,3 milionu korun a nebyly to vyhozené peníze.

V Jablonci jsme se v uplynulých letech snažili o regulaci hazardu, od nulové tolerance po velmi přísnou regulaci v mezích hazardního zákona i legislativy hospodářské soutěže, kterou od nás opisují ostatní města a v podstatě stejnou cestou jde i nový zákon o loteriích a hazardních hrách.  Lidi s potřebou hazardního hraní, ať už je o živou hru, karty nebo automaty, jsme vykázali do vyhláškou vymezených míst a uzavřených prostor. Provozovatele kasin jsme zavázali poměrně tvrdými smlouvami a podnikat v Jablonci mohou jen na místech, která k tomu určíme, za podmínek stanovených vyhláškou. Snažil jsem se vždy vysvětlovat, že úplný zákaz hazardu v Jablonci by, vzhledem k celostátní situaci, byl pouhým populistickým gestem, které problém lidí závislých na hraní a jejich rodin neřeší a zkušenosti z jiných měst v republice to potvrzují.  K tomu se už nechci vracet. Zmiňoval jsem také nemalý finanční přínos z hazardního podnikání, který je díky vysokému zdanění jen za loňský rok 36 milionů korun. Ani k tomu se již nebudu vyjadřovat. Bude na vedení města, které vzejde z podzimních komunálních voleb, aby si s případným finančním propadem poradilo. Jako občanský demokrat musím ocenit, že lidé se k referendu postavili zodpovědně, vyjádřili svůj názor a dali najevo, že jsou ochotni nést veškeré důsledky. My jako současní správci města se podle toho musíme zařídit. V těchto dnech se připravují dopisy provozovatelům kasin a návrhy dodatků k aktuálně platným tříletým smlouvám, které budou v souladu s verdiktem referenda. Téma hazardního podnikání se bude na jednání zastupitelstva našeho města objevovat ještě několik měsíců, jelikož za současných legislativních podmínek to ani jinak nejde.

Petr Beitl, primátor

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy