Jablonec přijímá odpovědnost za vodohospodářství

Jablonec přijímá odpovědnost za vodohospodářství

26 / 03 / 2018

Jablonec souhlasí s dalším postupem zajištění provozu a správy vodárenské infrastruktury po loňském odkupu akciového podílu od francouzské Veolie. I nadále tak podporuje převzetí správy důležité komodity – vody do českých rukou. Celá transakce je naplánovaná tak, aby neměla dopad na cenu vody a umožnila do budoucna kontrolu nad ekonomikou společnosti.

Od ledna 2019 začne vodárenství v Libereckém a Ústeckém kraji fungovat v tzv. vlastnickém modelu se servisním prvkem. „Jsem přesvědčený, že převzetím kontroly nad vodárenskou infrastrukturou ve smyslu ekonomickém i provozním činíme správný krok nejen pro vodárenskou společnost, ale hlavně pro koncového spotřebitele,“ říká primátor Beitl.

Ve čtvrtek 19. dubna v Teplicích proběhne zasedání Valné hromady společnosti SVS a.s., na němž se bude rozhodovat o další etapě procesu Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Zastupitelé byli s programem a zněním usnesení seznámeni na speciálním odborném semináři, který proběhl na jablonecké radnici 14. března. Pověřili proto zástupce města, primátora Petra Beitla aby za Jablonec hlasoval v souladu s navrženým usnesením. Celý proces, jak je navržen, je podrobně a názorně popsaný ve dvou videích umístěných na webových stránkách www.svs.cz

O převzetí plné kontroly provozování vodárenské infrastruktury společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., a odkoupení podílů společnosti Veolia v servisních organizacích, zajišťujících provoz vodárenské infrastruktury pro společnost Severočeská vodárenská společnost, a.s. rozhodla Valná hromada SVS vloni v červnu.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy